Komitet Obrony Sprawiedliwości reaguje na zagrożenia niezawisłości sędziów i prokuratorów – Amnesty International

Komitet Obrony Sprawiedliwości reaguje na zagrożenia niezawisłości sędziów i prokuratorów

Komitet Obrony Sprawiedliwości "KOS" reaguje na kolejne zagrożenia niezawisłości sędziów i niezależności sądów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wyraził sprzeciw wobec działań Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych skierowanych przeciwko Sędziom Ewie Maciejewskiej i Igorowi Tulei. W dniach 11 i 12 grudnia (odpowiednio) sędziowie Ewa Maciejewska i Igor Tuleya otrzymali wezwanie od Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego do złożenia oświadczeń dotyczących możliwego ekscesu orzeczniczego polegającego na spowodowaniu zwrócenia się z pytaniem prejudycjalnym wbrew warunkom z art.267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w trybie przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym.

“Wolni i niezawiśli Sędziowie stanowią zagrożenie dla władzy, która nie szanuje rządów prawa i praw człowieka. Rzecznicy Dyscyplinarni nie powinni być narzędziem w ręku polityków zmierzających do podporządkowania sądów i sędziów celom politycznym”.

Opinia Komitetu w sprawie wezwania Sędzi Ewy Maciejewskiej i Igora Tulei.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS również z niepokojem obserwuje nasilające się w ostatnim czasie działania dyscyplinarne podejmowane wobec prokuratorów. Przykładem jest prowadzone przez Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym postępowanie dyscyplinarne w stosunku do prokuratora Piotra Wójtowicza, pełniącego obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Legnicy. “Prokurator, jak każdy obywatel może korzystać z prawa do wolności zgromadzeń określonego w art. 57 Konstytucji RP, a nadto swobodnie wyrażać poglądy, co gwarantuje mu art. 54 Konstytucji RP.”

“Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS uznaje prowadzenie postępowania dyscyplinarnego wobec prokuratora Piotra Wójtowicza za niedopuszczalną formą wywierania nacisku na prokuratorów i ograniczenia ich podstawowych praw konstytucyjnych i stanowczo sprzeciwia się praktykom tego rodzaju”.

Opinia Komitetu w sprawie postępowania prokuratora Wójtowicza.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokojowa demonstracja to nie przestępstwo!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Maraton Pisania Listów 2022 w obronie prawa do pokojowego protestu – rusza największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka

Powiązany temat

Tortury w tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach – Polacy, nic się nie stało!

21459