Komunikat z okazji 17 października ? Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. – Amnesty International

Komunikat z okazji 17 października ? Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.

Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Nędzy obchodzony jest od 1987 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat. W 1992 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło ogłosić ten dzień Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem. Obchody 17 października mają uświadomić opinii publicznej potrzebę likwidacji ubóstwa we wszystkich krajach, w szczególności w krajach rozwijających się i zwrócić uwagę na fakt, że walka z ubóstwem jest warunkiem tworzenia sprawiedliwego i bezpiecznego świata w przyszłości. W 2000 roku podczas szczytu Narodów Zjednoczonych 189 państw przyjęło Deklarację Milenijną zawierającą 8 milenijnych celów rozwoju, spośród których celem pierwszym i przewodnim jest wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu na świecie.
W dniach 12-19 października 2009 odbędą się w Polsce m.in. następujące działania:
12-17 października – zajęcia edukacyjne w szkołach w całej Polsce na temat ubóstwa jako naruszenia praw człowieka, prowadzone przez Amnesty International;
17 października – -Oczyść Deltę Nigru!- akcja Amnesty International – prelekcja na temat zanieczyszczenia środowiska i łamania praw człowieka w Delcie Nigru, pokaz filmu -Poison Fire-. Warszawa, Home Africa Bar ul. Górczewska 67 (wejście od ul. Prymasa Tysiąclecia) godz. 17.30.
– akcja publiczna -Parada naszych Skarbów-, ATD Czwarty Świat , Kielce;
18 października – -Noc dla Afryki-, Polska Zielona Sieć: dyskusja z gośćmi z Gwinei, pokaz filmów -Europa eksportuje, Afryka cierpi-, -Głód rolników – wynik celowych działań-, koncert R.Brylewskiego i P.Kelnera Warszawa, klub Hydrozagadka, godz. 17.00
19 października – ODA Club, Polska Akcja Humanitarna – otwarta debata z udziałem gości z Gwinei: -Kryzys żywnościowy. Konflikt pomiędzy producentami i konsumentami żywności i sposoby jego rozwiązania – przykład Gwinei-. Biblioteka Publiczna m.st.Warszawy, Koszykowa 26/28, godz. 17:30
Więcej informacji: www.atd.org.pl www.igo.org.pl www.globalnepoludnie.pl Amnesty International, Jacek Białas, 609-288277
ATD Czwarty Świat, Pierre Klein, 505 222 609, email: pfklein@atd-fourthworld.org
Polska Akcja Humanitarna, Izabela Wilczyńska, 22 8288882 wew. 239, izabela.wilczynska@pah.org.pl
Polska Zielona Sieć, NOC DLA AFRYKI, Ola Antonowicz, 601 32 52 42, ola@globalnepoludnie.pl

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2939