Konferencja prasowa – raporty Amnesty International i Stowarzyszenia Lambda Warszawa – Amnesty International

Konferencja prasowa – raporty Amnesty International i Stowarzyszenia Lambda Warszawa

Amnesty International przedstawiła raport pt. -Zbrodnie nienawiści, zmowa milczenia. Tortury i okrutne traktowanie ze względu na tożsamość seksualną-. Publikacja jest częścią ogólnoświatowej kampanii AI -Kres torturom! Dołącz i Ty swój głos-. Obficie udokumentowany przypadkami z całego świata raport analizuje związki pomiędzy dyskryminacją ze względu na tożsamość seksualną a torturowaniem członków mniejszości seksualnych, omawia regulacje prawne uznające homoseksualizm za przestępstwo, naświetla przypadki tortur z rąk policji i służb więziennych, przedstawia formy przemocy wobec mniejszości seksualnych w społeczeństwie, porusza problem uchodźców zmuszonych do opuszczenia swego kraju ze względu na swą tożsamość seksualną oraz zagrożenia, przed jakimi stają obrońcy praw człowieka. W swym raporcie AI formułuje pod adresem rządów oraz organizacji międzyrządowych i pozarządowych szereg zaleceń w celu przeciwdziałania torturom i okrutnemu traktowaniu członków mniejszości seksualnych.

W imieniu Amnesty International o działaniach organizacji na rzecz praw lesbijek i gejów, o kampanii przeciwko torturom i o raporcie wypowiadali sie: Małgorzata Tarasiewicz, koordynatorka zespołu Gender; Bogusław Stanisławski, Prezes Stowarzyszenia AI w Polsce; oraz Marcin Łakomski, koordynator LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender).

Stowarzyszenie Lambda Warszawa przedstawiło -Raport o dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w Polsce-. Publikacja jest częścią projektu realizowanego przez ILGA-Europe (Europejski Region Międzynarodowego Stowarzyszenia Lesbijek i Gejów) na terenie Europy Środkowej i Wschodniej, pośród wybranych państw kandydujących do Unii Europejskiej. Oparty na badaniach ankietowych raport omawia przypadki przemocy fizycznej i psychicznej wobec osób homoseksualnych i biseksualnych, analizuje formy dyskryminacji w pracy, sferze usług, kościele, prawie, w życiu politycznym i publicznym. Dokument zawiera również rekomendacje pod adresem polskich władz i instytucji publicznych.

Stowarzyszenie Lambda Warszawa reprezentowała Yga Kostrzewa, Wiceprzewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia.

W konferencji prasowej uczestniczyli dziennikarze z agencji prasowych (PAP, Reuters, Informacyjna Agencja Radiowa), stacji telewizyjnych (TVN, TV4), radiowych (BBC, Radio Zet, Program 3, RMF FM), ogólnopolskich dziennikow (Trybuna, Życie), przedstawiciele Sejmu i organizacji pozarzadowych (Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Oska, FIP) oraz grono Przyjaciół i Sympatyków. Wszystkim za przybycie serdecznie dziekujemy!

O naszej konferencji i przedstawionych raportach pisano i mowiono m.in. w doniesieniach Polskiej Agencji Prasowej, w -Dzienniku- TV4, w stacjach radiowych, w -Trybunie-, na portalach Onet.pl i Wirtualna Polska. Oparty na raporcie AI tekst o torturach, których ofiarą padają członkowie mniejszości seksualnych, został również opublikowany w lipcowym numerze -Inaczej-.

Do doniesień mediów dodać należy słowo sprostowania: faktem jest, że w ok. 70 krajach homoseksualizm uznawany jest za przestępstwo, ale liczba 30 krajów, w których -homoseksualiści są prześladowani- dotyczy wyłącznie tych przypadków, które zostały opisane w raporcie AI. Chyba trudno znaleźć kraj, w którym brak byłoby jakiejkolwiek formy dyskryminacji ze względu na tożsamość/orientację seksualną…

Dziennikarze otrzymali tekst obu raportów w formie elektronicznej, na CD-ROMach. Wkrótce raporty dostępne bedą również w formie książkowej.

Raport AI zostanie wkrótce rozesłany do wybranych polskich władz i organizacji pozarządowych.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj dostępu do aborcji w Polsce!

5276