Konferencja w sprawie powołania nowego Pełnomocnika/czki Rządu ds. Równego Traktowania – Amnesty International

Konferencja w sprawie powołania nowego Pełnomocnika/czki Rządu ds. Równego Traktowania

Koalicja na rzecz Równych Szans w sprawie powołania nowego Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania<br /> <br />
30 maja 2014 r. odbyła się konferencja prasowa Koalicji na Rzecz Równych Szans, kilkudziesięciu organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości, w sprawie powołania nowego Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Przedstawiciele i przedstawicielki Koalicji, w tym Amnesty International, zaapelowały, aby powołanie nowego Pełnomocnika odbyło się w procesie konsultacji z podmiotami, które na co dzień działają na rzecz osób dyskryminowanych.
Nagranie z konferencji:
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1494