Koniec z cenzurą w Internecie? – Piotr Zychowicz – Rzeczpospolita – 30.10.2008 – Amnesty International

Koniec z cenzurą w Internecie? – Piotr Zychowicz – Rzeczpospolita – 30.10.2008

Przed zawieraniem kontraktów i podejmowaniem kolejnych projektów firmy będą sprawdzały, jak w danym kraju wygląda przestrzeganie praw człowieka, i upewniały się, że ich lokalni partnerzy nie naruszają tych zasad. W ten sposób Microsoft, Google i Yahoo chcą chronić wolność słowa w przestrzeni internetowej i szerzyć ideały demokratyczne. Czytaj dalej – Piotr Zychowicz – Rzeczpospolita – 30 października 2008

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3365