Konkurs Świąteczny. Wygraj książkę – Amnesty International

Konkurs Świąteczny. Wygraj książkę

Amnesty International na Święta rozdaje prezenty na Facebooku. Do wygrania aż trzy książki: Juliette Morillot i Dorian Malovic "Uchodźcy z Korei Północnej. Relacje Świadków", Gayle Tzemach Lemon "Kobiety z Kabulu", Ivana Sajko "Rio Bar".

ai50-3gwiazdki-210Nagrody otrzyma pierwszych 8 osób, które wyślą na adres konkurs@amnesty.org.pl odpowiedź na pytanie: Ile było spraw Na Maratonie Pisania Listów w Polsce w tym roku, na które można było napisać list?

Pierwsza osoba, która odpowie prawidłowo otrzyma aż trzy wymienione książki, kolejne dwie osoby w kolejności otrzymają dwie “Kobiety z Kabulu” i “Rio Bar”, pozostałe osoby otrzymają “Rio Bar”.

Tutaj można przeczytać więcej o wymienionych książkach na stronach wydawców:

Juliette Morillot i Dorian Malovic “Uchodźcy z Korei Północnej. Relacje Świadków”

Gayle Tzemach Lemon “Kobiety z Kabulu”

Ivana Sajko “Rio Bar” 

Powodzenia! i Wesołych Świąt!

Regulamin konkursu:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Konkurs, odbywający się pod nazwą -Konkurs Świąteczny. Wygraj książkę-, rozpoczyna się 22 grudnia 2011 roku, a kończy 23 grudnia 2011 roku o godzinie 16.00.

1.2 Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Amnesty International z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 66a lok.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 W konkursie może wziąć udział każda osoba będąca fanem lub fanką Amnesty International na Facebooku, które wyślą na adres konkurs@amnesty.org.pl odpowiedź na pytanie: -Ile było spraw Na Maratonie Pisania Listów w Polsce w tym roku, na które można było napisać list– oraz dokładne dane osoby zgłaszającej: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto.

2.2 W konkursie mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie. W tym wypadku wymagana jest zgoda rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Pisemne oświadczenie zawierające zgodę na udział w konkursie powinno być nadesłane w trakcie jego trwania na adres: Amnesty International ul. Piękna 66a/2,00-672 Warszawa.

2.3 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i pracowniczki, przedstawiciele Organizatora, jak również członkowie i członkinie ich rodzin.

2.4 Zwycięzcami konkursu zostanie pierwszych osiem osób, które wyślą poprawne odpowiedzi.

3. NAGRODY

3.1 Każdy zwycięzca otrzyma jeden egzemplarz książki Ivana Sajko -Rio Bar-, wyd. WAB Warszawa 2011. Pierwsze trzy osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie otrzymają również książkę Gayle Tzemach Lemmon -Kobiety z Kabulu-, wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2011. Natomiast osoba, która jako pierwsza nadeśle prawidłową odpowiedź otrzyma jeszcze książkę Juliette Morillot i Dorian Malovic -Uchodźcy z Korei Północnej. Relacje Świadków-, wyd. WAB, Warszawa 2008.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

4.2 Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uczestnicy promocji z tytułu otrzymania nagród podlegają obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych. (art. 30 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 21 ust 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2000 r. Nr 14 poz. 176) w wysokości 10% wartości nagrody) Zryczałtowany podatek dochodowy nie jest odprowadzany od nagrody, jeżeli jednorazowa jej wartość nie przekracza 760,00 zł. brutto. Zwolnienie to nie dotyczy podatnika, który otrzymał nagrodę w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wówczas nagroda stanowi przychód z tej działalności. W przypadku nagród których wartość przekracza 760,00 zł brutto, podatek od wygranej pokrywa Organizator konkursu.

4.3 Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

4.4 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora na stronie internetowej amnesty.org.pl

4.5 Nadesłane na konkurs dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatorów w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia

Powiązane tematy

Powiązany temat

Maraton Pisania Listów 2022 w obronie prawa do pokojowego protestu – rusza największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka

Powiązany temat

Dziennikarze i niezależni obserwatorzy uciszani by świat nie dowiedział się o protestach w Rosji – nowy raport 

Powiązany temat

Ukraina: bezprawne przesiedlanie ludności cywilnej przez Rosję stanowi zbrodnię wojenną i może stanowić zbrodnię przeciwko ludzkości – nowe ustalenia Amnesty International

2166