Konkurs dla aktywistów i aktywistek Amnesty International – Amnesty International

Konkurs dla aktywistów i aktywistek Amnesty International

Amnesty International Polska ogłasza konkurs dla aktywistów i aktywistek pt. "Droga do Europy".

Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie powinny przesłać pracę konkursową, która nawiązuje do motywu podróży migrantów/migrantek i uchodźców/uchodźczyń w jednej z dwóch kategorii:

1. Esej – dziennik z podróży,

2. Praca plastyczna.

Główną nagrodą dla 2 osób jest wyjazd na obóz dla aktywistów i aktywistek, który odbędzie się w lipcu 2012r. na Lampedusie.

Termin nadsyłania prac: 18 maja 2012 roku.

W Konkursie mogą wziąć udział aktywiści i aktywistki Amnesty International, którzy spełniają wszystkie następujące warunki:

– zapoznali się z treścią regulaminu i akceptują go w całości i bezwarunkowo;

– należą do Stowarzyszenia Amnesty International;

– ukończyli 18 lat w dniu rozpoczęcia konkursu;

– znają język angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym.

Proszę zapoznać się z załączonym Regulaminem, który zawiera formularz zgłoszeniowy.

Ewentualne pytania proszę kierować na adres: natalia.olchawa(at)amnesty.org.pl.

Więcej informacji na temat sytuacji migrantów i uchodźców przedostających się do Europy można znaleźć na stronach:

www.amnesty.org

www.amnesty.org.pl

www.amnesty.eu

www.ecre.org

www.unhcr.org

assembly.coe.int

 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

2100