Konkurs dziennikarski Amnesty International – Amnesty International

Konkurs dziennikarski Amnesty International

W konkursie mogą wziąć udział autorzy tekstów opublikowanych w języku polskim w prasie lub Internecie pomiędzy 1 maja 2007 a 30 kwietnia 2008. Teksty mogą być zgłaszane przez redakcje, dziennikarzy oraz organizacje pozarządowe. Wręczenie nagrody-statuetki oraz trzech równorzędnych wyróżnień nastąpi 28 maja 2008 r. w Warszawie na uroczystości z udziałem laureatów, członków Kapituły konkursu, dziennikarzy oraz osób za świata kultury i sztuki.
Laureata/laureatkę wyłoni Kapituła w składzie:
  prof. Magdalena Środa – profesor filozofii, była Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn;
  prof. Roman Kuźniar – specjalista z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych i były Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych;
  prof. Andrzej Zoll – profesor prawa, były Rzecznik Praw Obywatelskich;
  Joanna Podgórska – publicystka -Polityki-;
  Ewa Siedlecka – dziennikarka -Gazety Wyborczej-;
  Mirosław Chojecki – publicysta i reportażysta, były więzień sumienia;
  Zuzanna Kulińska – Prezeska Stowarzyszenia Amnesty International w Polsce.
W tym roku Kapituła wybierze także po raz pierwszy zwycięzcę/czynię nowej kategorii w konkursie o Nagrodę Dziennikarską AI: -Nadzieja Pióra-. Uhonoruje nią studenta/studentkę – autora/autorkę najlepszego tekstu o tematyce praw człowieka, dotyczącego aktualnych wydarzeń z okresu od 1 maja 2007 do 30 kwietnia 2008 r. Nagrodą w kategorii -Nadzieja Pióra- będzie publikacja zwycięskiego tekstu na stronie internetowej www.amnesty.org.pl oraz w kwartalnym Magazynie Stowarzyszenia Amnesty International. Teksty do kategorii -Nadzieja Pióra- mogą zgłaszać wyłącznie studenci.
Warunkiem udziału w obu konkursach jest nadesłanie tekstu poświęconego tematyce praw człowieka do 30 kwietnia 2008 r. (decyduje data dotarcia tekstu pod wskazany poniżej adres lub e-mail).
Artykuły należy przesyłać w wersji pisemnej lub elektronicznej na adres:
Stowarzyszenie Amnesty International
ul. Piękna 66a lok. 2
00-672 Warszawa
tel./fax. 022 828 56 77
e-mail: rzecznik@amnesty.org.pl Zachęcamy do udziału w konkursie!
Partnerem uroczystości jest Collegium Civitas.

Informacja o konkursie Regulamin konkursu Amnesty International Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3619