Konkurs na napisanie scenariusza lekcji – Amnesty International

Konkurs na napisanie scenariusza lekcji

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości i społecznej akceptacji dla różnic wśród ludzi w kontekście praw człowieka.

Scenariusze nadesłane na konkurs powinny mieć objętość do 8 stron tekstu znormalizowanego, tzn.1800 znaków na stronie, czcionka Times New Roman rozmiar 12, odstęp pomiędzy wierszami 1,5. wg. schematu, który znajduje się w załączniku nr 1.

Prosimy o nadsyłanie prac na dyskietce pod adres:

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Pracownia Edukacji Obywatelskiej i Europejskiej
00-478 Warszawa Al. Ujazdowskie 28
Izabela Podsiadło-Dacewicz

lub pocztą elektroniczną na adres:
izabela.dacewicz@codn.edu.pl

Termin nadsyłania scenariuszy upływa w dniu 30 czerwca 2004 r.

Nadesłane prace oceni komisja złożona z przedstawicieli Stowarzyszenia Amnesty International oraz Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 31 lipca 2004 r. na stronach internetowych Amnesty International www.amnesty.org.pl/edukacja oraz CODN www.codn.edu.pl

Nagrodami dla 3 nauczycieli, których scenariusze okażą się najciekawsze, będzie komplet publikacji Wydawnictw CODN i Stowarzyszenia Amnesty International, wydanie wyróżnionych scenariuszy w publikacji Stowarzyszenia Amnesty International, które ukaże się na przełomie 2004/2005 r. oraz udział w szkoleniu organizowanym wspólnie przez Stowarzyszenie Amnesty International oraz CODN w październiku 2004 r. Wyróżnieni autorzy otrzymają dyplomy oraz poświadczenie o publikacji swoich scenariuszy wystawione przez Stowarzyszenie Amnesty International oraz CODN. Wszyscy nauczyciele, którzy nadeślą scenariusze otrzymają nagrody książkowe w formie publikacji dotyczących tematyki praw człowieka oraz zostaną zaproszeni na konferencję podsumowującą konkurs, która odbędzie się we wrześniu 2004 r. w siedzibie CODN w Warszawie.

Regulamin konkursu AI i CODN.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4914