Konkurs – Nagroda Dziennikarska Amnesty International 2006 – Amnesty International

Konkurs – Nagroda Dziennikarska Amnesty International 2006

Nagrodę otrzyma autor/autorka najlepszego tekstu poświęconego tematyce praw człowieka, opublikowanego w prasie lub Internecie.


Wręczenie nagrody-statuetki nastąpi 28 maja, w rocznicę powstania Amnesty International.


 


Laureata/laureatkę wyłoni kapituła w składzie:


          prof. Andrzej Zoll – były Rzecznik Praw Obywatelskich


          Krystyna Kurczab-Redlich – publicystka, laureatka Nagrody Dziennikarskiej AI 2003


          Ewa Siedlecka – dziennikarka „Gazety Wyborczej”


          Joanna Podgórska – dziennikarka „Polityki”


          Wojciech Makowski  – prezes Amnesty International Polska


 


Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie do dnia 30 kwietnia br. tekstu poświęconego tematyce praw człowieka opublikowanego w prasie lub Internecie od 1 stycznia 2005 do 30 kwietnia 2006.


 


Teksty mogą być zgłaszane przez redakcje i dziennikarzy/dziennikarki oraz organizacje pozarządowe.


 


            Artykuł należy przesyłać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:


 


Amnesty International


Ul. Piękna 66a lok.2


00-672 Warszawa


e-mail: mirella.panek@amnesty.org.pl


 


z dopiskiem „Nagroda Dziennikarska“

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4146