KONKURS: wygraj bilety do Teatru Dramatycznego – Amnesty International

KONKURS: wygraj bilety do Teatru Dramatycznego

Na każdy z wymienionych dni mamy po trzy podwójne zaproszenia.
Aby otrzymać zaproszenie należy:
Wymienić jednego bohatera lub bohaterkę Maratonu Pisania Listów 2010.
Poprawną odpowiedź należy wysłać na adres: konkurs@amnesty.org.pl
Mail powinien zawierać dokładne dane: imię, nazwisko, numer karty członkowskiej Stowarzyszenia Amnesty International, numer telefonu komórkowego i adres zamieszkania oraz preferowana datę spektaklu.
Zwycięzcami konkursu zostanie pierwszych 9 osób, będących Członkami lub Członkiniami Amnesty International, które poprawnie odpowiedzą na pytanie.
Regulamin konkursu
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Konkurs odbywa się pod nazwą -Maraton w Teatrze- rozpoczyna się 7 grudnia 2010 roku, a kończy 12 grudnia 2010 roku
1.2 Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Amnesty International z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 66a lok.2
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1 W konkursie może wziąć udział Członkinie i Członkowie Amnesty International, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytanie -Wymień jednego bohatera lub bohaterkę Maratonu Pisania Listów 2010-
2.2 W konkursie mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie. W tym wypadku wymagana jest zgoda rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Pisemne oświadczenie zawierające zgodę na udział w konkursie powinno być nadesłane w trakcie jego trwania na adres: Amnesty International ul. Piękna 66a/2,00-672 Warszawa
2.3 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.
2.4 Aby wziąć udział w konkursie, należy w terminie od 7 grudnia 2010 do 12 grudnia 2010 : Wysłać poprawną odpowiedź na adres: konkurs@amnesty.org.pl Mail powinien zawierać dokładne dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer karty członkowskiej Stowarzyszenia Amnesty International, numer telefonu komórkowego, ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto oraz preferowaną datę spektaklu.
2.5 Zwycięzcami konkursu zostanie 9 pierwszych osób, będących Członkami lub Członkiniami Amnesty International, które poprawnie odpowiedzą na pytanie: -Wymień jednego bohatera lub bohaterkę Maratonu Pisania Listów 2010– Dziewięć pierwszych osób, które poprawnie odpowie na pytanie wygra nagrodę.
3. NAGRODY 3.1 Każdy zwycięzca otrzyma jedno podwójne zaproszenie na spektakl: Dlaczego dziecko gotuje się w mamałydze + Poszerzenie pola walki, odbywający się w dniu 10, 11 lub 12 grudnia 2010 roku o godzinie 20.00 w Teatrze Dramatycznym, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
4.2 Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uczestnicy promocji z tytułu otrzymania nagród podlegają obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych. (art. 30 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 21 ust 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2000 r. Nr 14 poz. 176) w wysokości 10% wartości nagrody) Zryczałtowany podatek dochodowy nie jest odprowadzany od nagrody, jeżeli jednorazowa jej wartość nie przekracza 760,00 zł. brutto. Zwolnienie to nie dotyczy podatnika, który otrzymał nagrodę w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wówczas nagroda stanowi przychód z tej działalności. W przypadku nagród których wartość przekracza 760,00 zł brutto, podatek od wygranej pokrywa Organizator konkursu.
4.3 Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
4.4 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.amnesty.org.pl
4.5 Nadesłane na konkurs dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatorów w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2512