KONKURSY SZKOLNEJ GRUPY AMNESTY INTERNATIONAL w KĘDZIERZYNIE – KOŹLU – Amnesty International

KONKURSY SZKOLNEJ GRUPY AMNESTY INTERNATIONAL w KĘDZIERZYNIE – KOŹLU

Szkolna Grupa Amnesty International nr 41 z PG 3 w Kędzierzynie-Koźlu zorganizowała konkursy w dwóch formach – literackiej i plastycznej. Odbywały się one pod patronatem Dyrektora PG3,Piotra Nippe, Dyrektorki Amnesty International Polska, Draginji Nadaždin oraz Krajowej Koordynator d/s Edukacji AI, Anny Kuczak. Uczniowie podstawówek i gimnazjów pisali opowiadania, listy i artykuły, a także ubarwiali wizją malarską, swoje prawa. W kategorii gimnazjów, w konkursie literackim zwyciężyła Anna Woźniczka z PG3 za opowiadanie -Miłość bywa trudna-, kolejne miejsca zajęły: Magdalena Liszka z Zespołu Szkół Miejskich nr 3 i Barbara Badura z PG 5. W przypadku szkół podstawowych wyróżniona została reprezentacja PSP nr 12. Jeśli chodzi o konkurs plastyczny, to w kategorii gimnazjów I miejsce zajęła Nikola Bąk z PG 5, na II pozycji uplasowały się Justyna Ignaszak (PG 3), Emilia Łojko (PG 5) i Jolanta Kłek (PG7), III miejsce zajęła Zuzanna Sucharzewska (PG3). W młodszej grupie wiekowej I nagrody nie przyznano, natomiast na II pozycji znalazła się Natalia Nadachewicz z PSP nr 10, a III miejsce przypadło Karolinie Nowak z PSP 14, Marcie Reith i Julii Zapotocznej (obie PSP nr 1). Rozwiązanie konkursu zbiegło się zarówno ze świętem PG 3 , jak i 19 rocznicą powstania Amnesty International Polska.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3052