Konsultacje w sprawie praw seksualnych i reprodukcyjnych – Amnesty International

Konsultacje w sprawie praw seksualnych i reprodukcyjnych

Konsultacje w sprawie stanowiska Amnesty dotyczącego prawa do aborcji


 


Na spotkaniu Rady Międzynarodowej (ICM) w 2005 r. wezwano do konsultacji, edukacji i podnoszenia świadomości w kwestii możliwych stanowisk AI dotyczących aborcji. Zdecydowano o udostępnieniu odpowiednich materiałów wszystkim sekcjom i grupom lokalnym w celu przedyskutowania tematu przed i w trakcie ich Dorocznych Spotkań Generalnych.


 


Rada Międzynarodowa (ICM) zdecydowała także, że trzy kwestie dotyczące aborcji:


 – zalegalizowanie aborcji;


– dostęp do dobrej jakości usług medycznych w przypadku powikłań po zabiegu;


– zgodna z prawem, bezpieczna i osiągalna aborcja w przypadku gwałtu, przemocy seksualnej, kazirodztwa oraz zagrożenia życia kobiety)


powinny podlegać dyskusji podczas Forum Prezesów w czerwcu 2006r.


 


Rada Międzynarodowa zdecydowała następnie, że za zgodą Forum Prezesów, Międzynarodowy Komitet Wykonawczy (IEC) zdecyduje do końca 2006 roku, biorąc pod uwagę rekomendacje i wyniki procesu konsultacji, czy przyjąć stanowisko wobec wyżej wymienionych kwestii aborcji.


 


Niniejsze materiały mają pomoc w przeprowadzeniu  procesu konsultacji, edukacji, podnoszenia świadomości w dziedzinie aborcji. Sekcja Polska podejmie stanowisko w kwestii aborji podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w maju w Lublinie.


 


Materiały pomoce – umieszczone są w folderze -SRR- po lewej stronie.


Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do Kingi Dąbrowskiej kinga.dabrowska@amnesty.org.pl


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4102