Konsultacje w sprawie stanowiska AI dotyczacego interwencji militarnych – Amnesty International

Konsultacje w sprawie stanowiska AI dotyczacego interwencji militarnych

Podczas Spotkania Rady Międzynarodowej, jakie odbyło się w Meksyku w roku 2003 roku, została przyjęta rezolucja wzywająca do konsultacji w sprawie ewentualnej zmiany stanowiska AI dotyczącego interwencji militarnych.


Na dzień dzisiejszy Amnesty nie ma stanowiska w tej sprawie, co oznacza że nie popieramy ani nie sprzeciwiamy się żadnym interwencjom zbrojnym.


Wszelkie opinie z argumentami proszę przesyłać do końca listopada na adres:
kinga.dabrowska@amnesty.org.pl


Wasze opinie bedą podstawą opracowania stanowiska polskiej sekcji w tej sprawie.


Poniżej znajduje się dokument stanowiący podstawę dyskusji.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4622