Kontrola w biurze Amnesty International w Moskwie – Amnesty International

Kontrola w biurze Amnesty International w Moskwie

Amnesty International wyraża zaniepokojenie sposobem przeprowadzania w Rosji kontroli organizacji pozarządowych. Fala inspekcji, która dotarła dzisiaj do moskiewskiego Biura Amnesty International, to część szerszej polityki rosyjskiego rządu, który dąży do zamknięcia organizacji, prowadzących krytykę rządu.

W moskiewskim Biurze Amnesty International trwa właśnie kontrola prowadzona przez rosyjskich prokuratorów i inspektorów podatkowych. Jest to część fali inspekcji, jakie w ostatnich tygodniach dotknęły organizacje pozarządowe w całej Rosji. Inspekcje te dotknęły dzisiaj także trzy inne ważne organizacje pozarządowe w Rosji. Amnesty International jest przekonana, że wszystkie działania jej Biura w Moskwie są zgodne z prawem rosyjskim. Wyrażamy żal, że czas rosyjskich inspektorów, który mógł być przeznaczony na coś bardziej pożytecznego, został zmarnowany.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni miała miejsce fala inspekcji przeprowadzonych w organizacjach pozarządowych w Rosji. Zespoły urzędników z różnych agencji rządowych poddały już kontroli co najmniej 30 organizacji w Moskwie oraz wiele innych w co najmniej 13 różnych regionach Rosji. Rosyjska prokuratura oświadczyła publicznie, że zamierza zbadać od 30 do 100 organizacji pozarządowych w każdym z regionów Rosji. Oznacza to tysiące inspekcji w skali całego kraju.

Media ujawniły dokument ze wskazówkami dla lokalnych prokuratorów odnośnie prowadzenia inspekcji. Zaleca analizę zagranicznych źródeł finansowania organizacji oraz ich zaangażowania w działalność polityczną, jak również szukanie dowodów “ekstremizmu”. W wielu przypadkach urzędnicy nie uprzedzili o kontroli. W niektórych przypadkach urzędnicy odmówili przedstawienia dokumentów upoważniających do inspekcji, ale równocześnie zażądali od przedstawicieli organizacji natychmiastowego udostępnienia określonych dokumentów.

Amnesty International, wraz z innymi organizacjami pozarządowymi, wielokrotnie potępiała nowe przepisy nakładające wzmożone restrykcje na organizacje pozarządowe i wyrażała swe obawy, że przepisy te wykorzystane zostaną do nękania organizacji pozarządowych i prób zamknięcia tych z nich, które podkreślają nadużycia i prowadzą krytykę rządu. Partia Jedna Rosja przyjęła szereg przepisów, które nałożyły nowe ograniczenia na społeczeństwo obywatelskie. W czerwcu 2012 roku wprowadzono ograniczenia w publicznych zgromadzeniach i podniesiono sankcje finansowe do poziomu grzywien karnych. W grudniu Władimir Putin podpisał ustawę zezwalającą na zawieszenie organizacji pozarządowych, jak i zamrożenie ich aktywów, jeżeli angażują się w działalność “polityczną” i otrzymują fundusze od obywateli Stanów Zjednoczonych lub amerykańskich organizacji.

Amnesty International wyraża zaniepokojenie sposobem, w jaki przeprowadzono ostatnią falę kontroli. Celowo piętnuje ona i dyskryminuje w oczach opinii publicznej organizacje pozarządowe.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

1876