Kontynuacja PILNEJ AKCJI nr 151/08 – IRAN – Zagrożenie torturami / Więźniowie sumienia – Amnesty International

Kontynuacja PILNEJ AKCJI nr 151/08 – IRAN – Zagrożenie torturami / Więźniowie sumienia

Po trwającym 3 tygodnie zatrzymaniu Mojtaba Hussein został zwolniony za kaucją w wysokości 20.000 USD. Zarzuca mu się -działalność przeciwko religii państwowej-. Nie ustalono jeszcze daty rozprawy. Przebywa w domu, ale pod ścisłym nadzorem policji.
Mojataba Hussein został aresztowany razem z ojcem, bratem i siostrą 11 maja w Shirazie, w południowo-zachodniej prowincji Fars. Jego krewni zostali zwolnieni jeszcze tego samego dnia, ale Mojtaba Hussein był przez 3 tygodnie więziony w nieznanym miejscu bez postawienia zarzutów i bez możliwości kontaktu z rodziną. Policja powiedziała tylko jego rodzinie, że ,,Mojtaba musi pozostać w więzieniu, gdyż nie jest skłonny do współpracy-. W czasie zatrzymania policja skonfiskowała wszystkie książki, płyty CD, komputery i drukarki jakie były w posiadaniu rodziny Hussein.
Mężczyzna i ciężarna kobieta aresztowani w kwietniu w mieście Amol (będący, jak się później okazało, małżeństwem) także zostali zwolnieni. Natomiast Arash i Mahmoud Matin aresztowani 13 maja w Shirazie nadal są przetrzymywani w nieznanym miejscu bez postawienia zarzutów.
31 maja aresztowano kolejną osobę nawróconą na chrześcijaństwo – Mohsena Namvara. Tak jak pozostali Namvar wydaje się być więziony wyłącznie z powodu swoich przekonań religijnych, co oznaczałoby, że jest więźniem sumienia. Namvara aresztowano w jego domu w Teheranie. Żaden z 8 uczestniczących w aresztowaniu policjantów nie podał mu powodu zatrzymania. Zarekwirowano jego komputer, drukarkę, płyty CD, książki i pieniądze. Nie wiadomo gdzie jest przetrzymywany. Aresztowano go już wcześniej – w 2007 r. za udzielanie chrztu muzułmanom nawracającym się na chrześcijaństwo. Wówczas torturowano go za pomocą prądu, wskutek czego nie mógł chodzić i musiał przejść operację pleców po uwolnieniu. Choć odzyskał zdolność chodzenia długotrwałe siedzenie lub stanie jest dla niego bolesne.
W tym samym dniu (11 maja), kiedy miało miejsce aresztowanie Husseina i jego rodziny, w Shirazie zatrzymano 8 innych chrześcijan nawróconych z islamu. Już ich zwolniono, ale oczekują na proces. Dwóm postawiono zarzut -działalności na szkodę islamu-, a pozostałym -działalności przeciwko bezpieczeństwu narodowemu-.
TŁO SPRAWY
Choć chrześcijaństwo jest w Iranie religią uznawaną przez władze, ewangelicy spotykają się często z represjami. Dotyczą one zwłaszcza tych osób, które nawróciły się na chrześcijaństwo z islamu. Odrzucenie islamu (apostazja) jest w prawie islamskim przestępstwem karanym śmiercią, o ile dana osoba nie nawróci się z powrotem na islam. W irańskim kodeksie karnym nie ma wprawdzie obecnie przepisów nt. apostazji, ale w irańskim systemie prawnym istnieje zasada, że w przypadku braku regulacji ustawowej na dany temat sąd ma obowiązek odwołać się bezpośrednio do prawa koranicznego. Co więcej irański parlament przygotowuje obecnie nowelizację kodeksu karnego, która już w sposób wyraźny przewiduje karę śmierci za apostazję.
Art. 23 irańskiej konstytucji stanowi, że: -Nikogo nie można zmuszać do ujawnienia swoich przekonań. Nikogo nie można niepokoić jedynie z powodu jego przekonań.- Z kolei art. 18 (1) Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (którego Iran jest stroną) stanowi, że: -Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania. Prawo to obejmuje wolność posiadania lub przyjmowania wyznania lub przekonań według własnego wyboru oraz do uzewnętrzniania indywidualnie czy wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swej religii lub przekonań przez uprawianie kultu, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie.-
Prosimy o wysyłanie apeli (po persku, angielsku, arabsku, francusku lub we własnym języku):
– wyrażających zaniepokojenie tym, że Mahmoud Matin, Arash i Mohsen Namvar są przetrzymywani prawdopodobnie jedynie z powodu swoich przekonań religijnych, co oznaczałoby, że są więźniami sumienia;
– wzywających władze do natychmiastowego i bezwarunkowego ich uwolnienia, chyba że niezwłocznie zostanie im postawiony zarzut o niekwestionowanie kryminalnym charakterze i będą mieli zapewniony sprawiedliwy proces;
– proszących o ujawnienie powodów ich zatrzymania i miejsca przetrzymywania;
– wzywających władze do zagwarantowania, że osoby te nie będą torturowane ani w żaden inny sposób źle traktowane oraz że będą miały dostęp do wybranego przez siebie prawnika, rodzin i niezbędnej pomocy medycznej;
– przypominających, że wolność wyznania jest zagwarantowana w irańskiej konstytucji oraz w art. 18 (1) Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.
ADRESACI APELI:
Przywódca Republiki Islamskiej
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street – Shahid Keshvar Doust Street
Tehran, Iran
Email: info@leader.irNagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Zwierzchnik Sądownictwa
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh / Office of the Head of the Judiciary
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri, Tehran 1316814737, Iran
Email: info@dadgostary-tehran.ir (w temacie proszę wpisać: FAO Ayatollah Shahroudi)
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
KOPIE DO:
Prezydent
His Excellency Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection, Tehran, Iran
Email: dr-ahmadinejad@president.irlub poprzez stronę: www.president.ir/email Dyrektor ds. Praw Człowieka
His Excellency Mohammad Javad Larijani
Howzeh Riassat-e Ghoveh Ghazaiyeh (Office of the Head of the Judiciary)
Pasteur St, Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhuri, Tehran 1316814737, Iran
Faks: +98 21 3390 4986 (proszę próbować kilka razy)
Email: fsharafi@bia-judiciary.ir (w temacie proszę wpisać: FAO Mohammad Javad Larijani)int_aff@judiciary.ir (w temacie proszę wpisać: FAO Mohammad Javad Larijani)
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
ul. Królowej Aldony 22
03-928 Warszawa
Faks: 022 617 84 52
Email: iranemb@iranemb.warsaw.pl Prosimy wysyłać apele nie później niż do 22 lipca.
Tłumaczenie: Marcin Natorski
AI Index: MDE 13/079/2008 (pierwotna akcja: MDE 13/076/2008)
Otrzymują: PAALL, PA2T, PA2M, PAM

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3554