Konwencja antyprzemocowa wchodzi w życie, na razie w 13 krajach – Amnesty International

Konwencja antyprzemocowa wchodzi w życie, na razie w 13 krajach

Wszystkie państwa Europy muszą jak najszybciej ratyfikować i wdrożyć Konwencję o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, podkreśla Amnesty International w dniu wejścia w życie dokumentu. Nad polską ustawą o ratyfikacji pracuje teraz Sejm.<br /> <br />

Już 14 krajów dzięki ratyfikacji Konwencji Rady Europy zobowiązało się do aktywnego działania na rzecz zwalczania i zapobiegania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Tym samym spełniony został warunek określonej liczby ratyfikacji, by Konwencja zaczęła obowiązywać.
Konwencję ratyfikowały Albania, Andora, Austria, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Dania, Francja, Hiszpania, Malta, Portugalia, Serbia, Szwecja, Turcja i Włochy. Podpisały ją kolejne 23 państwa, w tym Polska.
– Konwencja daje mocne narzędzia do wszechstronnych i skutecznych działań przeciwko naruszeniu praw człowieka, którego doświadczają codziennie miliony kobiet w Europie. Władze państw europejskich, w tym Polski, powinny zobowiązać się do walki i zapobiegania przemocy. Ratyfikacja, na którą czekamy teraz w Polsce, to ważny krok w tym kierunku –  powiedziała Draginja Nadażdin, dyrektorka Amnesty International Polska.
Konwencja, przyjęta w Stambule w 2011 roku przez 47 państw członkowskich Rady Europy, jest pierwszym dokumentem europejskim tej rangi poświęconym zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Wyznacza on podstawowe standardy zapobiegania przemocy, ochrony przed nią oraz ścigania sprawców. Proponuje też konkretne rozwiązania, takie jak całodobowy, bezpłatny telefon zaufania dla osób doświadczających przemocy, pomoc z zakresu poradnictwa, opieki zdrowotnej, mieszkalnictwa czy wsparcie na rynku pracy dla ofiar, ale także szkolenia z zakresu wykrywania aktów przemocy dla służb czy kampanie społeczne adresowane do szerokiego grona odbiorców.
Polska podpisała Konwencję w grudniu 2012 roku. W czerwcu tego roku ustawa o ratyfikacji Konwencji trafiła do Sejmu i czeka na rozpatrzenie.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie oddamy konwencji antyprzemocowej!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1364