Konwencja o zakazie broni kasetowej – 3 grudnia 2008, Oslo – Amnesty International

Konwencja o zakazie broni kasetowej – 3 grudnia 2008, Oslo

3 grudnia do Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Premiera, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Obrony Narodowej trafią specjalne przesyłki – ulotki przypominające kształtem choinkowe bombki, będące jednocześnie odzwierciedleniem prawdziwej amunicji bomb kasetowych (zdjęcie w załączeniu).
Organizatorzy akcji – Polski Czerwony Krzyż oraz Amnesty International – wzywają w ten sposób polskie władze do jak najszybszego podpisania Konwencji o broni kasetowej, a także do ratyfikowania podpisanej przez Polskę w 1997 roku Konwencji Ottawskiej zakazującej min przeciwpiechotnych.
Nowa konwencja uznana została za najważniejszy traktat humanitarny i rozbrojeniowy całej dekady. W tym miesiącu przystąpi do niej większość państw Unii Europejskiej, a zarazem prawie wszystkie państwa członkowskie NATO. Polska nie uczestniczy w tym procesie. Nasz kraj produkuje i składuje broń kasetową. Organizacje pozarządowe z całego świata apelują do naszych władz o likwidację posiadanych składów i jak najszybsze przystąpienie do traktatu.
——————————————————————————————————
INFORMACJE DODATKOWE
Czym jest broń kasetowa-
Broń kasetowa to bomba lotnicza lub pocisk artyleryjski. Składa się z zasobnika (kasety), w którym umieszczone są mniejsze ładunki wybuchowe (amunicja, podpociski, bombki). Może ich być nawet 650 w jednym zasobniku. W locie zasobnik otwiera się i uwalnia amunicję, która spada i wybucha przy zetknięciu z ziemią. Powierzchnia rozrzutu może wynosić nawet 30 tys. m2.

Problem broni kasetowej
Broń kasetowa od lat budzi poważne wątpliwości natury moralnej i prawnej z dwóch zasadniczych powodów:
(1) z powodu dużego rozrzutu i braku kontroli nad wolnospadającymi podpociskami, jest bronią nieprecyzyjną. Używanie jej w pobliżu terenów zaludnionych niemal zawsze kończy się ofiarami wśród cywilów;
(2) jest zawodna – duży odsetek podpocisków nie wybucha przy kontakcie z ziemią i pozostaje aktywny. Niewybuchy stanowią podobne zagrożenie jak miny przeciwpiechotne, uniemożliwiając powrót cywilów do normalnego życia. Małe rozmiary (wielkość piłki tenisowej) i ciekawe, niepozorne kształty powodują, że znaczny odsetek ofiar to dzieci. Montowane w podpociskach mechanizmy samozniszczenia również są zawodne.
Proces z Oslo
Proces ruszył w lutym 2007 roku z inicjatywy Norwegii. Celem było przyjęcie, do końca 2008 roku, międzynarodowej umowy całkowicie zakazującej broni kasetowej. Za wzór posłużył, zakończony dziesięć lat wcześniej Proces ottawski. W jego wyniku przyjęto w grudniu 1997 roku Konwencję zakazującą min przeciwpiechotnych (Konwencję Ottawską). Stroną traktatu jest obecnie aż 156 państw.
30 maja 2008 roku w Dublinie 107 państw uzgodniło i przyjęło ostateczny tekst Konwencji o broni kasetowej. Wśród nich – większość członków UE i sojuszników Polski z NATO, m. in. Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Wielka Brytania, Włochy. Praktycznie wszystkie 107 państw zgłosiło udział w ceremonii podpisania Konwencji w Oslo.
Polska
Polska wycofała się z Procesu z Oslo na bardzo wczesnym etapie i nie zamierza podpisywać Konwencji o broni kasetowej w najbliższej przyszłości.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy zbrodnie w Mjanmie

3299