Koordynator / Koordynatorka ds. Programowych – oferta pracy – Amnesty International

Koordynator / Koordynatorka ds. Programowych – oferta pracy

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało między innymi:

 • koordynacja działań programowych Stowarzyszenia w zakresie planowania, realizacji, rozliczania, raportowania i ewaluacji,
 • ustalanie priorytetów i zasad współpracy w ramach działań programowych, – zarządzanie i monitorowanie efektów pracy zespołu ds. programowych.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego,
 • bardzo dobra znajomość problematyki praw człowieka (preferowane tematy: przeciwdziałanie dyskryminacji, prawa kobiet i tematyka gender, prawa migrantów i uchodźców, prawa gospodarcze społeczne i kulturalne),
 • doświadczenie w prowadzeniu kampanii na rzecz praw człowieka, rzecznictwie, wystąpieniach publicznych, kontaktach z władzami, tworzeniu koalicji itp.
 • znajomość organizacji pozarządowych i międzyrządowych zajmujących się prawami człowieka,
 • doświadczenie w zarządzaniu grupą pracowników / pracowniczek,
 • silna motywacja do pracy, odpowiedzialność i samodzielność,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • terminowość,
 • wysokie kompetencje komunikacyjne w mowie i piśmie.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w opracowywaniu, realizacji i rozliczaniu projektów,
 • doświadczenie w pracy z wolontariatem.

Zatrudnionej osobie oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze: pełny etat,
 • pracę w zmotywowanym, dynamicznym zespole,
 • zdobycie doświadczenia w pracy w jednej z największych organizacji pozarządowych na świecie.

Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności.
Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu (w języku polskim) oraz listu motywacyjnego (w języku polskim) na adres rekrutacja@amnesty.org.pl do 17 października 2010 roku.
Tytuł emaila: -Koordynator / koordynatorka ds. programowych-.
Początek pracy – styczeń 2011
W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).
Informacje na temat oferowanego stanowiska pracy są udzielane wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: rekrutacja@amnesty.org.pl

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2588