Koordynator / koordynatorka kampanii – Amnesty International

Koordynator / koordynatorka kampanii

Stowarzyszenie Amnesty International poszukuje osoby na stanowisko koordynatora /koordynatorki kampanii.

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało między innymi:

 • planowanie i opracowanie strategii koordynowanych tematów i kampanii,
 • przygotowanie materiałów informacyjnych i merytorycznych,
 • koordynowanie, monitorowanie i ewaluacja działań w ramach w/w kampanii,
 • budowanie relacji z partnerami, mediami i władzami oraz występowanie w roli eksperta/ki organizacji w zakresie odpowiedzialności tematycznej.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3 lat doświadczenia zawodowego,
 • bardzo dobra znajomość problematyki praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet (w tym przemocy wobec kobiet oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych) oraz dyskryminacji (w tym mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści),
 • doświadczenie w prowadzeniu kampanii na rzecz praw człowieka, rzecznictwie, wystąpieniach publicznych, kontaktach z władzami, tworzeniu koalicji itp.
 • znajomość organizacji pozarządowych i międzyrządowych zajmujących się prawami człowieka,
 • silna motywacja do pracy, odpowiedzialność i samodzielność,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • terminowość,
 • wysokie kompetencje komunikacyjne w mowie i piśmie.

Zatrudnionej osobie oferujemy:

 • zdobycie doświadczenia w pracy w jednej z największych organizacji praw człowieka na świecie,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze minimum ¾ etatu (preferowany wymiar pełnego etatu),
 • miejsce pracy: Warszawa,
 • wynagrodzenie w przedziale 3000-3300 zł netto (przy pełnym wymiarze godzin) w zależności od kompetencji i doświadczenia.

Początek pracy – październik 2018 r.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do 27 sierpnia 2018 r. za pomocą dostępnego poniżej formularza.

  FORMULARZ APLIKACYJNY

  Poniżej dodaj swoje CV:


  Jeśli jest wymagany - dodaj swój list motywacyjny:


  Jeśli jest wymagany - dodaj inny dokument:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Amnesty International w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane będziemy przetwarzać do 30 dni na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016). Pamiętaj, że masz prawo dostępu do swoich danych. Możesz zwrócić się do nas z prośbą o ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz też wycofać swoją zgodę, a także złożyć skargę do organu nadzorczego. W sprawie danych osobowych kontaktuj się z nami pod adresem: dane@amnesty.org.pl.

  Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

  Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
  Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
  Pomagaj wpływać na zmianę prawa
  Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

  Pomóż teraz!

  Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
  18027