Przekaż
1%

podatku
PRZEKAŻ 1% NA OCHRONĘ PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE!

- Mam prawo uczestniczyć w pokojowych zgromadzeniach.
- Chcę niezależnego sądownictwa.
- Walczę o prawa kobiet.

Dowiedz się więcej

Korea Północna: Komisja Śledcza ONZ to pozytywny krok w stronę rozliczenia zbrodni przeciwko ludzkości

Rząd Korei Północnej musi współpracować z Komisją Śledczą ONZ w celu rozliczenia poważnych, ciągłych i powszechnych naruszeń praw człowieka w tym kraju, mówi Amnesty International.

Zdjęcia satelitarne obozów koncentracyjnych w Korei Północnej.
Zdjęcia satelitarne obozów koncentracyjnych w Korei Północnej.

Rada Praw Człowieka ONZ w Genewie poparła bez głosowania rezolucję ustanawiającą Komisję Śledczą do zbadania naruszeń praw człowieka w Korei Północnej.

– Powołanie Komisji Śledczej to pozytywny krok ku rozliczeniu poważnych naruszeń praw człowieka w Korei Północnej. Państwa członkowskie ONZ wysłały jasną wiadomość dla władz Korei Północnej: osoby odpowiedzialne za zbrodnie przeciwko ludzkości zostaną pociągnięte do odpowiedzialności – mówi Aleksandra Zielińska, koordynatorka kampanii Amnesty International. – Miliony ludzi w Korei Północnej cierpią z powodu ekstremalnie surowych represji. Setki tysięcy osób, w tym dzieci, są przetrzymywane w obozach politycznych i innych ośrodkach, gdzie przymuszane są do ciężkiej pracy, poddawane torturom i innemu nieludzkiemu traktowaniu. Z zadowoleniem przyjęliśmy również szeroki mandat zagwarantowany Komisji Śledczej. Oznacza to, że Komisja może badać rażący i systematyczny charakter naruszeń praw człowieka, w tym zbrodni przeciwko ludzkości, oraz zapewnić pociągnięcie winnych do odpowiedzialności.

Wzywamy rząd Korei Północnej do pełnej współpracy z Komisją i umożliwienie jej członkom dostępu do kraju. Sekretarz Generalny ONZ musi zapewnić Komisji odpowiednie środki, umożliwiające jej efektywne wykonywanie mandatu – powiedziała Aleksanda Zielińska.

*  *   *

Społeczność międzynarodowa i rządy państw w sprawie Korei Północnej wciąż mogą zrobić więcej. Aby wywierać na nie stały nacisk oraz budować świadomość sytuacji praw człowieka w Korei Północnej, polska sekcja Amnesty International rozpoczęła #HairProtest. Ta fotopetycja jest zaledwie jedną akcją z wieloletniej kampanii, jaką Amnesty prowadzi w sprawie Korei Północnej.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
20 zł miesięcznie
Pomagaj organizować akcje i kampanie
30 zł miesięcznie
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
50 zł miesięcznie

Działaj teraz!

Uratuj Ammara przed wyrokiem śmierci!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Francja: policja musi zaprzestać używania siły wobec osób protestujących

Powiązany temat

Amnesty International podsumowuje sytuację praw człowieka w 2018 roku