Korea Północna: Rada Bezpieczeństwa musi zareagować na zbrodnie przeciwko ludzkości – Amnesty International

Korea Północna: Rada Bezpieczeństwa musi zareagować na zbrodnie przeciwko ludzkości

– Kompleksowy raport Komisji obnaża makabryczne realia życia w Korei Północnej. Ciężar i charakter naruszeń praw człowieka w tym kraju wykracza poza jakąkolwiek skalę – powiedziała Roseann Rife, Dyrektorka Badań nad Wschodnią Azją w  Amnesty International.

Komisja Śledcza ONZ ds. praw człowieka w Korei Północnej, która miała za zadanie zbadanie poważnych, systemowych i powszechnych przypadków naruszeń praw człowieka w tym kraju, opublikowała dzisiaj swój raport. Raport ujawnia, że Korea Północna dopuściła się zbrodni przeciwko ludzkości – wysyłąjąc skazanych do obozów dla więźniów politycznych. torturując i przeprowadzając egzekucje nierzadko bez procesu.

– Rada Bezpieczeństwa ONZ i Rada Praw Człowieka powinny wykorzystać tę okazję i użyć wszelkich środków i wpływów, by zapewnić, że władze Korei Północnej zareagują na doniesienia Komisji. Mieszkańcy Korei Północnej zasługują przynajmniej na tyle – powiedziała Rife.

Komisja ONZ przedstawiła dwie opcje, by zapewnić, że osoby odpowiedzialne za zbrodnie przeciwko ludzkości zostaną ukarane – skierowanie przez Radę Bezpieczeństwa ONZ sprawy przed Międzynarodowy Trybunał Karny lub ustanowienie trybunału ad hoc dla tej sprawy.

– Społeczność międzynarodowa nie może sobie pozwolić na bezczynność, kiedy popełniane są tak poważne przestępstwa. Ustalenia Komisji potwierdzają potrzebę podniesienia przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, obok zagadnień bezpieczeństwa i pokoju, kwestii praw człowieka w Korei Północnej – podkreśla Rife.
Komisja wezwała Koreę Północną do publicznego uznania faktu, że w kraju łamane są prawa człowieka oraz istnieje rozległa sieć obozów politycznych. Wśród pozostałych rekomendacji 372-stronicowego raportu znalazło się wezwanie Chin i innych rządów do powstrzymania repatriacji osób z Korei Północnej.
Tło wydarzeń:
W grudniu 2013 roku Amnesty International opublikowała zdjęcia satelitarne ukazujące ciągły rozwój dwóch największych obozów politycznych w Korei Północnej. Dowody zostały dostarczone Komisji Śledczej ONZ.
Setki tysięcy ludzi – w tym dzieci – są przetrzymywane w obozach politycznych i innych ośrodkach detencji w Korei Północnej. Wielu z nich nie popełniło żadnego przestępstwa, ale są krewnymi osób oskarżonych o poważne przestępstwa polityczne. Zostali ukarani na podstawie zasady zbiorowej odpowiedzialności, "winni za pokrewieństwo".
Od lat 90. prawie milion mieszkańców Korei Północnej zmarło z głodu. Głód i kryzysy żywnościowe w dużej mierze pozostają w ukryciu z powodu kontrolowania przez władze przepływu informacji, restrykcji dotyczących przemieszczania się obywateli Korei Północnej i pracowników organizacji humanitarnych, a także zakrojonego na szeroką skalę tłumienia wolności słowa i zrzeszania się.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

1609