Korea Południowa: Kandydaci na prezydenta powinni zobowiązać się do przestrzegania praw człowieka. – Amnesty International

Korea Południowa: Kandydaci na prezydenta powinni zobowiązać się do przestrzegania praw człowieka.

List zawiera także apel do kandydatów, aby zobowiązali się do ochrony oraz promowania przestrzeganie praw człowieka.

List obejmuje opracowanie pt. -Republika Korei. Streszczenie oraz zalecenia dla kandydatów w wyborach prezydenckich w grudniu 2002.- Raport ten wymienia 12 zakresów tematycznych, na które należy zwrócić szczególną uwagę oraz proponuje podjęcie konkretnych działań, które znacząco poprawią poziom ochrony praw człowieka w Korei.

W raporcie Amnesty International pozytywnie komentuje podniesienie poziomu przestrzegania praw człowieka, jakie zaszło w Korei w ciągu ostatniej dekady. W szczególności dotyczy to ustanowienia Narodowej Komisji Praw Człowieka w listopadzie 2001, co zostało dostrzeżone przez Amnesty i odebrane jako ważny krok w stronę podniesienia ochrony praw człowieka oraz zwiększenia świadomości tej problematyki.

-Zaszły znaczące zmiany, jednak wciąż nie przeprowadzono w ustawodawstwie koreańskim zmian gwarantujących fundamentalne prawa człowieka, czyli m.in. wolność słowa oraz stowarzyszania się.– stwierdza Amnesty International.

-Liderzy związkowi organizujący demonstracje i akcje strajkowe w obronie swoich podstawowych praw muszą się liczyć z nękaniem i aresztowaniami– wskazuje organizacja. Zgodnie z pozyskanymi przez Amnesty International informacjami, co najmniej 39 więźniów politycznych jest wciąż przetrzymywanych na podstawie niejasnych przepisów Ustawy o bezpieczeństwie narodowym.

Amnesty przychylnie ocenia także nieoficjalne moratorium na wykonywanie kary śmierci, jakie wprowadziła obecna administracja. Najwyższy wymiar kary jest jednak wciąż orzekany i w celi śmierci oczekuje obecnie ponad 70 skazańców. Od listopada 2001 r. oczekuje na decyzję Zgromadzenia Narodowego ustawa znosząca karę śmierci.Amnesty wezwała kandydatów w wyborach prezydenckich do poparcia idei zniesienia najwyższego wymiaru kary i do zapewnienia, że egzekucje nie będą wykonywane.

Zaniepokojenie, obok wyżej wymienionych spraw, budzi także 1 600 więźniów sumienia przebywających w południowokoreańskich więzieniach. Większość z nich to świadkowie Jehowy, odmawiający służby wojskowej ze względów religijnych.

-Kandydaci w wyborach prezydenckich powinni uznać prawo do odmowy odbycia zasadniczej służby wojskowej ze względów światopoglądowych za podstawowe prawo każdego człowieka i wspierać możliwość odbycia służby alternatywnej– stwierdza Amnesty International.

Kolejnym punktem zapalnym jest niewłaściwe traktowanie podejrzanych oraz skazanych za przestępstwa przez przedstawicieli służb państwowych. Amnesty nalega, aby startujący w wyborach poparli zmiany w prawodawstwie zakazujące dotychczasowej praktyki przetrzymywania podejrzanych do 50 dni bez postawienia formalnych zarzutów.

Organizacja wzywa także do stanięcia na straży fundamentalnego prawa jednostki do ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji związanej z orientacją seksualną oraz do wspierania kroków zmierzających do zapewnienia ochrony grupom szczególnie jej potrzebującym, takim jak imigranci zarobkowi czy uchodźcom ubiegający się o azyl.

Republika Korei powinna także dołączyć do grupy 81 państw, które ratyfikowały traktat rzymski o powołaniu Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5148