Korea Południowa: zalecenia dla kandydatów w wyborach prezydenckich (cenzura środowisk LGBT) – Amnesty International

Korea Południowa: zalecenia dla kandydatów w wyborach prezydenckich (cenzura środowisk LGBT)

W związku z wyborami Amnesty International przygotowała raport – Republic of Korea (South Korea) – Summary of Concerns and Recommendations to Candidates for Presidential Elections In December 2002, AI index: ASA 25/007/2002, 06.11.2002

Dokument ten przedstawia obawy organizacji odnośnie ochrony praw człowieka i ich promowania w Korei Południowej, jak również przedstawia pewne rekomendacje działań jakie powinny zostać podjęte. Raport ten zostanie przedstawiony wszystkich kandydatom w wyborach prezydenckich zaplanowanych na grudzień 2002. Amnesty International wzywa wszystkich kandydatów do wyrażenia swojego bezwarunkowego zaangażowania w dziedzinie ochrony praw człowieka oraz wzywa do przedstawienia planu działań odnośnie ochrony praw człowieka, jakie zostałyby przez nich podjęte gdyby zostali wybrani.

Jeden z rozdziałów raportu poświęcony jest sytuacji osób LGBT:

Cenzura środowisk LGBT

Amnesty International otrzymało informacje, iż Ministerstwo Informacji i Komunikacji Korei Południowej przyjęło system ocen zawartości witryn internetowych, w którym to uznano strony gejowsko-lesbijskie jako -media szkodliwe- i zwiększa cenzurą tych stron w celu -ochrony młodzieży-. W kwietniu 2001 Komitet Etyki Mediów wpisał tematykę homoseksualną w kategorię -obsceniczne i perwersyjne-. Działania te mają umocowanie prawne w Ustawie o Ochronie Młodzieży, którą uznaje homoseksualizm za szkodliwy i mający negatywny wpływ na młodzież.

Amnesty International sprzeciwia się wszelkich formom zakazu stosunków seksualnych pomiędzy dorosłymi osobami tej dokonywanych w miejscach prywatnych. Organizacja uznaje osoby uwięzione wyłącznie ze względu na orientację seksualna za więźniów sumienia.

Prawo dotyczące cenzury internetowej zostało uchwalone 1 listopada 2001. W tym samym dniu właściciel pierwszej i największej strony gejowskiej w Korei (exzone.com) otrzymał upomnienie, iż jeśli nie uzna i nie zakwalifikuje swojej strony jako -szkodliwej- oraz nie zainstaluje oprogramowania filtrującego zapobiegającemu dostępowi młodzieży do strony, wówczas zostanie ukarany karą grzywny w wysokości około 10.000 USD lub karą więzienia na okres 2 lat.

Amnesty International uznaje cenzurę stron gejowsko-lesbijskich za pogwałcenia podstawowego prawa człowieka, jakim jest ochrona przed wszelkimi formami dyskryminacji, które jest zagwarantowane w konstytucji Korei Południowej. Cenzura narusza również artykuł 19 Międzynarodowego Paktu Praw Społecznych i Politycznych, mówiący o wolności słowa, którego to Korea Południowa jest sygnatariuszem.

Stanowi to również pogwałcenie prawa do wolności od dyskryminacji zagwarantowanej przez Artykuł 2 Paktu.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj dostępu do aborcji w Polsce!

5146