Kosowo: Zatrzymać przymusowe powroty uchodźców do Kosowa – Amnesty International

Kosowo: Zatrzymać przymusowe powroty uchodźców do Kosowa

EUR 70/004/2007

W wyniku konfliktu z 1999 roku, ponad milion Albańczyków i co najmniej 235 tysięcy Serbów, Romów, Aszkali i Egipcjan oraz innych członków mniejszości etnicznych zostało zmuszonych do opuszczenia Kosowa. Większość z nich udała się do Macedonii, Serbii i Czarnogóry. Inni poszukiwali azylu w państwach Unii Europejskiej, głównie w Austrii, Danii, Niemczech, Finlandii, Francji, Luksemburgu, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Stosunkowo duża grupa mieszkańców Kosowa osiedliła się w Szwajcarii. Większość kosowskich uciekinierów nie otrzymała statusu uchodźcy, ale udzielono im ochrony tymczasowej. Obecnie – według danych Rady Bezpieczenstwa ONZ – około 90 tysięcy ludzi objętych zostanie procedurą przymusowych powrotów do Kosowa.

Większość Albańczyków wróciła do Kosowa wkrótce po interwencji militarnej NATO, która miała miejsce w okresie od marca do czerwca 1999. W tym samym czasie rozpoczął się proces nagminnego łamania praw mniejszości przez albańską większość. W marcu 2004 roku około 4 100 przedstawicieli mniejszości etnicznych zmuszonych zostało do opuszczenia swoich domów w wyniku zamieszek, w których zginęło 19 osób, a prawie 900 zostało poważnie rannych. Część osób znalazła schronienie na terenie Kosowa, inni udali się za granicę. W latach 2006-2007 nie odnotowano znaczącego postępu w kwestii swobody przemieszczania czy integracji mniejszości etnicznych z większością albańską. Co więcej, na początku 2007 roku, w związku z debatą wokół przyszłego politycznego statusu Kosowa, miały miejsce kolejne przestępstwa na tle etnicznym. W tej sytuacji powrót do dawnych miejsc zamieszkania jest niezwykle utrudniony.

Amnesty International jest zaniepokojona faktem, iż pomimo wciąż niestabilnej sytuacji politycznej w prowincji, kraje członkowskie Unii Europejskiej i Rady Europy planują przymusowo odsyłać uchodźców do Kosowa.

Amnesty International jest przekonana, iż proces powrotów powinien odbywać się za zgodą uchodźców z Kosowa w sytuacji, kiedy zapewnione są wszelkie warunki umożliwiające powrót, w tym gwarancja bezpieczeństwa osobistego jednostki.      

Więcej informacji na ten temat na stronie Amnesty International pod adresem:http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR700042007-open&of=ENG-YUG

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

3862