Kubańskie ?kobiety w bieli? narażone na bicie i zastraszenie. – Amnesty International

Kubańskie ?kobiety w bieli? narażone na bicie i zastraszenie.

Po incydentach, przedstawicielki -kobiet w bieli- mówiły, że były bite i zastraszane przez kubańskie służby bezpieczeństwa. Wśród pokrzywdzonych kobiet była między innymi Reyna Tomayo, matka Orlando Zapato Tamayo, który zmarł po kilkutygodniowym strajku głodowym prowadzanym w obronie kubańskich więźniów sumienia.
-Kubańskie władze muszą zaprzestać stosowania represji w stosunku do dysydentów oraz nękania osób, które upominają się o sprawiedliwość i prawo do swobodnego wyrażania poglądów- mówi Kernie Howard z Amnesty International i wzywa władze Kuby do:-zrewidowania represyjnego prawa i wypuszczenia dysydentów uwięzionych w wyniu szybkich procesów i bezzasadnych zarzutów.-
-Kobiety w Bieli- są nieformalną grupą utworzoną przez kobiety będące krewnymi i przyjaciółkami dysydentów aresztowanych przez władze kubańskie podczas obławy przeprowadzonej w okolicach 18 marca 2003 roku. -Kobiety w Bieli- organizuje demonstrację w trakcie trwania tygodnia wypadającego w siódmą rocznice aresztowań. Obecnie w kubańskich więzieniach ciągle przebywa 53 dysydentów, aresztowanych 7 lat temu.
Od momentu powstania grupy -Kobiety w Bieli- jej przedstawicielki są nękane i zastraszane przez kubańskie służby bezpieczeństwa. Jednym z przykładów tych działań była wizyta w dniu 15.03, służb bezpieczeństwa w domu aktywistki Soleded Rivy. Podczas wizyty przedstawiciele służby bezpieczeństwa próbowali odwieść Soledad od udziału w nadchodzących demonstracjach, grożąc jej odmową przyznania wizy, potrzebnej do wyjazdu za granicę w celu zobaczenia się z przebywającym tam synem. Mąż Soleded Rivy, były więzień sumienia Roberto de Mirinda Gonzales, został aresztowany w marcu 2003 roku, a następnie zwolniony z przyczyn zdrowotnych w lipcu 2004 roku.
16 marca, niektóre z kobiet należących do grupy -kobiety w bieli-, doświadczyły zastraszenia przez zwolenników kubańskiego reżimu, podczas marszu zorganizowanego w intencji uwolnienia ich krewnych przebywających w kubańskich więzieniach. Zwolennicy kubańskiego rządu, obrzucili protestujące kobiety wyzwiskami i napastowali fizycznie Wiliama Crespo Garcię, mężczyznę który protestował razem z Kobietami w Bieli. Hugo Damian Prieto i Juan Carlom Vassano, inni mężczyźni uczestniczący w demonstracji, zostali aresztowani.
/KONIEC

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2779