Kuba: Kolejne ograniczenia wolności słowa – Amnesty International

Kuba: Kolejne ograniczenia wolności słowa

Kiedy nowe prawo weszło w sobotę w życie, Amnesty International wyraziła opinie, iż: “ograniczenie używania Internetu to kolejna próba odcięcia Kubańczyków od źródła innych punktów widzenia i od przestrzeni, która umożliwia dyskutowanie różnych poglądów”.

“Taka decyzja, związana z zeszłorocznymi oskarżeniami 75 działaczy walczących o swobodę wyrażania poglądów, udostępnia władzom mechanizm represji w stosunku do osób o odmiennych poglądach i daje możliwość karania opozycji.”

Nowe prawo, które weszło w życie 10 stycznia, ogranicza dostęp do Internetu do używania go tylko w oficjalnie uznanych przedsiębiorstwach i biurach rządowych, które dysponują specjalnym kontem, opłacanym w dolarach USA. To uniemożliwia zwykłym Kubańczykom korzystanie z tej usługi.

Amnesty International wyraża obawę, że nowo podjęte środki, czyli ograniczenie dopływu informacji z Kuby, mają na celu uniemożliwienie kontroli nad przestrzeganiem praw człowieka w kraju.

“Rząd kubański musi raz na zawsze zakończyć bezprawne ograniczane wolności słowa i informacji, a także dostosować swoje ustawodawstwo do międzynarodowych standardów dotyczących praw człowieka.”- stwierdziła AI

Ogromna większość kubańskich mediów jest państwowa i kontrolowana przez państwo. Kubańczycy mają ograniczony dostęp do zagranicznych mediów. Jednak według źródeł rządu kubańskiego ponad 40 000 obywateli korzysta z nielegalnego dostępu do Internetu.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka gwarantuje w artykule 19 prawo do wolności poglądów i wolności słowa, w tym swobodę “poszukiwania, otrzymywania i udzielania informacji za pomocą wszystkich mediów i niezależnie od granic.” Te prawa zostały skodyfikowane i są chronione zgodnie z: Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych (ICCPR), Zasadami Siracusa NZ ds. Ograniczania i Naruszania Zabezpieczeń ICCPR (1985) i Zasadami z Johannesburga dot. Bezpieczeństwa Narodowego, Wolności Słowa i dostępu do Informacji (1996).

Amnesty International prowadzi obecnie kampanię w celu natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia 84 kubańskich więźniów sumienia, aresztowanych za pokojowe korzystanie z podstawowych praw i wolności.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4943