Kuba: Rząd musi natychmiast wypuścić więźniów sumienia – Amnesty International

Kuba: Rząd musi natychmiast wypuścić więźniów sumienia


„ Po szczegółowym zapoznaniu się z oskarżeniami przedstawionymi owym więźniom, stało się jasne, że są oni więźniami sumienia- zatrzymanymi za pokojowe wyrażanie swoich opinii i przekonań. „Powinni oni być natychmiastowo i bezwarunkowo uwolnieni”, powiedziała Amnesty International.


 


Więźniowie sumienia aresztowani w marcu 2003 podczas zamieszek dostarczają szczegółów na temat bieżącego statusu większości dysydentów. Opozycjoniści ci zostali oskarżeni o publikowanie artykułów poruszających i krytykujących kwestie ekonomiczne,  społeczne, a także poszanowania praw człowieka na Kubie; stwierdzono, że są członkami nieoficjalnych grup, uważanych przez władze za antyrewolucyjne lub że mają kontakty z osobami nastawionymi wrogo wobec Kuby.


 


Raport wspomina również o warunkach w jakich przebywają zatrzymani. Amnesty International otrzymała kilka doniesień o złym traktowaniu aresztantów przez strażników więziennych lub innych więźniów przy współudziale strażników.


Victor Rolado Arroyo Carmona’y 31 grudnia 2003 został zabrany ze swojej celi i pobity przez trzech strażników więziennych.


 


Istnieją również doniesienia, że więźniowie są trzymani w izolatce przez dłuższy czas i mają ograniczony dostęp do pomocy medycznej.


 


Amnesty International w szczególności potępia praktyki  umyślnego trzymania więźniów sumienia z dala od ich domów i rodzin. Takie postępowanie narusza reguły ONZ i może być zinterpretowane jako dodatkowa kara nałożona na więźniów i ich rodziny.Jak twierdzą świadkowie, pisemny i telefoniczny kontakt między więźniami i ich rodzinami również jest ograniczany jako forma nacisku stosowana przez pracowników więzienia.


 


„Kubańskie władze muszą natychmiast i bezwarunkowo wypuścić wszystkich więźniów sumienia. Dodatkowo, upominamy władze, aby przestrzegały międzynarodowych standardów dotyczących praw człowieka w obchodzeniu się z zatrzymanymi,” zaznaczyła organizacja.


 


Amnesty International odnotowało w sumie 88 przypadków więźniów sumienia na Kubie.


 


Aby zobaczyć raport z Kuby : Zbyt wielu wciągu roku: więźniowie sumienia z zamieszek w marcu 2003, przejdź do:


 http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR250052004


Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4896