Laos: Przymusowy powrót/ bezpodstawne zatrzymanie/ tortury lub złe traktowanie – Amnesty International

Laos: Przymusowy powrót/ bezpodstawne zatrzymanie/ tortury lub złe traktowanie

29 osób z grupy etnicznej Hmong, w tym 23 dzieci


 


5 grudnia 2005 r. tajskie władze przymusowo odesłały do Laosu 29 osób z grupy etnicznej Hmong, w tym 23 dzieci. Mieszkały one w obozie dla uchodźców w północnej Tajlandii, a zostały odesłane do Laosu łodzią, rzeką Mekong, która wyznacza granicę z Laosem, od Nong Khai do miasta Paksen. Miejsce ich pobytu nie jest znane i grozi im poważne niebezpieczeństwo stosowania tortur.


 


Wedle doniesień grupa jest przetrzymywana w okropnych warunkach w nieznanym miejscu w okolicy Paksen, 200 km na wschód od stolicy, Wientianu. Najprawdopodobniej byli bardzo źle traktowani, a niektórych z nich poddawano torturom. Dzieci, z których 20 to dziewczynki, są w wieku od 12 do 16 lat. Uważa się, że są „w złym stanie”. Najstarsza osoba w grupie, kobieta w wieku ok. 50 lat, która opiekowała się dziećmi w momencie aresztowania, została poważnie pobita i możliwe, że już nie żyje.


 


Grupa została prawdopodobnie aresztowana w prowincji Phetchabun w północnej Tajlandii 28 lub 29 listopada 2005 r. za nielegalny wjazd do kraju. Wcześniej osoby te mieszkały w obozie dla uchodźców w miejscowości Huay Nam Khan, gdzie na status uchodźcy czeka ok. 6 500 przedstawicieli grupy etnicznej Hmong z Laosu. Twierdzą oni, że są prześladowani przez władze Laosu. Aresztowanie miało miejsce, gdy grupa była w drodze do kościoła, który mieści się poza obozem.


 


Tajska Państwowa Komisja Praw Człowieka wszczęła śledztwo w sprawie tego zbiorowego wydalenia, które jest sprzeczne z Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, którego stroną jest Tajandia.


 


Wedle doniesień prasy międzynarodowej laoskie władze zaprzeczały, jakoby brały udział w tej deportacji i poszukują dzieci.


 


TŁO WYDARZEŃ


 


6 500 Laotańczyków pochodzących z mniejszości etnicznej Hmong, którzy mieszkają w prowincji Phetchabun, utrzymuje, że byli prześladowani przez władze Laosu, ponieważ są związani z buntownikami zaangażowanymi w trwający konflikt z laoską armią. Niektóre grupy rebeliantów pochodzących z mniejszości Hmong, które walczyły z USA w czasie wojny w Wietnamie oraz gdy walki rozszerzyły się na Laos, wciąż stawiają opór laoskiemu reżimowi, który doszedł do władzy w 1975 r. Nawet jedna trzecia członków grupy Hmong mogła w tym czasie opuścić kraj, z których zdecydowana większość osiedliła się jako uchodźcy w Stanach Zjednoczonych. Ci Hmongowie, którzy obecnie przebywają w Phetchabun, zaczęli tam przybywać masowo w poszukiwaniu azylu w 2004. Tajskie władze uznały ich za „nielegalnych” imigrantów, zaś władze Laosu wyraziły wątpliwość, czy są to obywatele laoscy.


 


Laos i Tajlandia są stronami Konwencji o Prawach Dziecka ONZ (CRC), która stwierdza, że „dziecko nie może być odseparowane od swoich rodziców wbrew własnej woli, poza przypadkiem, gdy odpowiednie władze podlegające kontroli sądowej zdecydują zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami, że będzie to niezbędne w najlepszym interesie dziecka”. CRC stwierdza również, że „żadne dziecko nie może być pozbawione wolności bezprawnie i bezpodstawnie”.


 


Jako strona Międzynarodowej Konwencji o Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej (ICERD) władze Laosu są prawnie zobowiązane do nie finansowania, nie wspierania i nie popierania jakichkolwiek form dyskryminacji rasowej. W 2005 r. Komisja ds. Eliminacji Dyskryminacji Rasowej ONZ zwróciła uwagę na doniesienia o przemocy wobec mniejszości Hmong, w tym wobec dzieci.


 


ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku angielskim lub polskim:
  • wyrażając zaniepokojenie doniesieniami, że 29 członków mniejszości Hing, w tym 23 dzieci zostało bezpodstawnie zatrzymanych, było źle traktowanych, a może również torturowanych od czasu, gdy zostali siłą zawróceni z Tajlandii do Laosu 5 grudnia 2005r.;


  • wzywając władze do natychmiastowego ustalenia miejsca ich pobytu oraz zapewnienia ich natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia, a także do zezwolenia im na powrót do Tajlandii, by mogli dołączyć do swoich rodzin;


  • wzywając władze do szybkiego wszczęcia niezależnego i pełnego śledztwa w sprawie bezpodstawnego zatrzymania, złego traktowania i rzekomego stosowania tortur wobec dzieci i dorosłych oraz pociągnięcia winnych do odpowiedzialności;


  • wzywając władze do upewnienia się, że w pełni przestrzegają swoich zobowiązań w świetle Konwencji o Prawach Dziecka ONZ oraz Międzynarodowej Konwencji o Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI
NA ADRES:


 


1. Premier
Bounyang Vorachit
Prime Minister
Office of the Prime Minister
Ban Sisavat
Vientiane
Lao People’s Democratic Republic
Faks: + 856 21 213560
Forma grzecznościowa: Dear Prime Minister / Szanowny Panie Premierze


 


2. Minister Sprawiedliwości
Khamouane Boupha
Minister of Justice
Ministry of Justice
Lane Xang Avenue
Vientiane
Lao People’s Democratic Republic
Faks: +856 21 414 102
Forma grzecznościowa: Dear Minister / Szanowny Panie Ministrze


 


W razie wysyłania apeli po 10 marca 2006 roku prosimy najpierw skontaktować się z Zespołem Pilnych Akcji.


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4173