Laos: wyrok 15 lat więzienia po dwugodzinnym procesie – Amnesty International

Laos: wyrok 15 lat więzienia po dwugodzinnym procesie

-Wyrok skazujący na piętnaście lat wiezienia po dwugodzinnym procesie musi budzić wątpliwości co do jego uczciwości- – mówią przedstawiciele AI

Proces całej grupy w tym, Thierry’ego Falise – belgijskiego dziennikarza, Vincent’a Reynaud’a – francuskiego fotografa i Naw Karl Mua – tłumacza, odbył się, z niezrozumianych powodów w odległej północnej części kraju mimo, że przesłuchania wstępne miały miejsce w Vientiane – stolicy kraju. Sam proces trwał nieco ponad dwie godziny i był zamknięty dla opinii publicznej oraz zagranicznych dziennikarzy. Jednakże ambasadorowie Francji i Stanów Zjednoczonych byli obecni na sali sądowej.

Władze Laosu nie podały do publicznej wiadomości ani tożsamości obywateli Laosu zatrzymanych razem z zagranicznymi dziennikarzami ani tego, jakie dokładnie zarzuty zostały postawione całej zatrzymanej grupie. Według informacji jakie zdołała uzyskać AI wśród zatrzymanych obywateli Laosu znajdowali się dwudziestosiedmioletni Thao Moua i Char Yang, którzy prawdopodobnie byli przewodnikami dziennikarzy i Pa Fue Khang, który podobno był kierowcą całej grupy. Tożsamości czwartego z obywateli Laosu nie udało się ustalić.

Amnesty International wielokrotnie wzywała władze Laosu do zachowania jawności w tej sprawy m.in. ze względu na sprzeczne doniesienia o śmierci zatrzymanych obywateli Laosu podczas aresztowania.

Według Amnesty International ten proces potwierdza zaniepokojenie organizacji co uczciwości i jawności procesów w Laosie, które są kpiną ze sprawiedliwości.

Władze Laosu muszą podać do publicznej wiadomości tożsamość zatrzymanych w tej sprawie obywateli Laosu, zarzuty jakie na nich ciążą, wyroki jakie otrzymali oraz potwierdzić, że mieli oni możliwość skorzystania z adwokata, zgodnie ze międzynarodowymi oraz tymi obowiązującymi w Laosie standardami.

Amnesty International od wielu lat wyraża swój głęboki niepokój odnośnie warunków zatrzymań w Laosie oraz obawę, że wszyscy aresztowani narażeni są na tortury i znęcanie się, w szczególności osoby należące do mniejszości narodowych w Laosie, które są postrzegane przez władze jako wrogie.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5010