Liban: wezwij rząd do przyjęcia Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego – Amnesty International

Liban: wezwij rząd do przyjęcia Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego

Liban jest jednym z wielu państw Bliskiego Wschodu, które do tej pory nie ratyfikowały, czy też nie przyjęły Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego (ICC).


Amnesty International i Koalicja Na Rzecz ICC wzywają Liban do przyjęcia Statutu Rzymskiego. Czyniąc to, Liban uznałby jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawach dotyczących ludobójstwa, zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości w sytuacji, gdyby sądy państwowe okazały się niechętne bądź też niezdolne do przeprowadzenia postępowania sądowego i ukarania winnych. Do tej pory na całym świecie Statut Rzymski ratyfikowały 94 państwa, w tym również Jordania.


W ostatnich miesiącach ruch na rzecz ratyfikacji Traktatu Rzymskiego przez państwa Bliskiego Wschodu uległ przyspieszeniu, a grupy złożone z obywateli libańskich coraz głośniej nawołują rząd do przyjęcia Statutu Rzymskiego. Ostatnimi laty Liban ratyfikował Konwencję w Sprawie Likwidacji Dyskryminacji Wszelkich Form Przemocy Wobec Kobiet, Konwencję Praw Dziecka i Konwencję o Zakazie Stosowania Tortur. Teraz Liban ma możliwość zademonstrowania swego zaangażowania na rzecz międzynarodowej sprawiedliwości poprzez przyjęcie Statutu Rzymskiego i zachęcenie innych państw Bliskiego Wschodu, aby zrobiły to samo.


Zareaguj!


Poprzyj apel Amnesty International wysyłając listy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, wzywając rząd Libanu do przyjęcia Statutu Rzymskiego i wprowadzenia jego postanowień do prawa narodowego.


   

-


Jego Ekscelencja Rafiq Hariri


Prime Minister


Office of the Prime Minister


Grand Sérail


Rue des Arts et Métiers


Sanayeh, Beirut


Lebanon


Fax: + +961 1 785 014


Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

4726