Liberia: Spełnić obietnice pokoju dla 21,000 dzieci-żołnierzy – Amnesty International

Liberia: Spełnić obietnice pokoju dla 21,000 dzieci-żołnierzy

W raporcie zatytułowanym „Liberia: Obietnice Pokoju dla 21,000 dzieci-żołnierzy”, wzywa się Narodowy Tymczasowy Rząd Liberii (NTGL), czołowych przedstawicieli stron konfliktu i społeczność międzynarodową do położenia kresu wykorzystywaniu dzieci-żołnierzy oraz do zagwarantowania, iż w miarę postępowania procesu pokojowego potrzeby dawnych dzieci-żołnierzy zostaną w pełni uwzględnione.


 


„Komitet Praw Dziecka ONZ otwiera dzisiaj swoją 36. sesję i Liberia, gdzie życie dzieci zostało wyniszczone wskutek wieloletniego konfliktu, będzie zajmować ważne miejsce w programie obrad.”


 


„Szacuje się, iż w Liberii jest 21,000 dzieci-żołnierzy – zarówno chłopców jak i dziewczynek. Liczba ta zawiera nie tylko dzieci, którym rozdano broń, a następnie zmuszono do walki lub noszenia broni i amunicji, ale również dziewczęta, które zostały uprowadzone, zgwałcone i zmuszone do świadczenia usług seksualnych,” powiedziała Amnesty International.


 


Wszystkie strony konfliktu – dawny rząd Liberii i dwie zbrojne grupy opozycyjne, Liberyjczycy Zjednoczeni Na Rzecz Pojednania i Demokracji oraz Ruch Na Rzecz Demokracji w Liberii – wykorzystywały dzieci-żołnierzy.


 


W trakcie wizyty w Liberii w listopadzie 2003 roku przedstawiciele Amnesty International spotkali się z wieloma byłymi dziećmi-żołnierzami, które kolejny raz opowiedziały o gehennie, jaką przeżyły. Bez jakiegokolwiek przeszkolenia lub uzyskując je w bardzo ograniczonym zakresie zostały wysłane bezpośrednio na linię frontu, gdzie wiele z nich zginęło lub odniosło rany. Ci, którzy opierali się rekrutacji bądź też odmawiali podporządkowania się rozkazom dowódców, ryzykowali pobicie lub śmierć. Dziewczęta opisały, jak zostały uprowadzone, zgwałcone – często przez kilku walczących – a następnie zmuszone do pełnienia roli partnerek seksualnych swych porywaczy.


 


Analiza stanu wprowadzania w życie Konwencji Praw Dziecka w Liberii dokonana przez Komitet Praw Dziecka wskazuje na szereg ważnych zadań, takich jak promowanie umacniania praw zapisanych w Konwencji, skłonienie NTGL do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz poprawy warunków życia dzieci, oraz zachęcenie społeczności międzynarodowej do poparcia wysiłków NTGL zmierzających do wypełnienia swoich zobowiązań.


 


Porozumienie pokojowe zawarte w sierpniu 2003 i decyzja Rady Bezpieczeństwa ONZ z września tegoż roku o przeprowadzeniu w Liberii zakrojonej na szeroką skalę operacji pokojowej otworzyły drogę do zakończenia konfliktu. Mimo tego pozostaje wiele wyzwań, z których jednym z najpilniejszych jest sprostanie potrzebom byłych dzieci-żołnierzy.


 


„Należy przyznać pierwszeństwo programowi szybkiego rozbrojenia, demobilizacji, resocjalizacji i reintegracji (DDRR) dzieci-żołnierzy,” oświadczyła Amnesty International. Proces ten został zawieszony prawie natychmiast po jego rozpoczęciu w grudniu 2003, a niedawno rozpoczął się na nowo, w związku z czym funkcjonariusze ONZ biorący udział w operacji na rzecz utrzymania pokoju  w Liberii wyrazili swe zaniepokojenie faktem, iż liczba oddanej broni jest znacząco mniejsza od liczby bojowników zgłaszających się w celu rozbrojenia i demobilizacji.


 


Potrzeby byłych dzieci-żołnierzy, ich rodzin i społeczności nie kończą się na rozbrojeniu i demobilizacji; resocjalizacja i reintegracja to złożone i długotrwałe procesy, wymagające ciągłego finansowania oraz wsparcia. Edukacja odgrywa kluczową rolę i w oczach byłych dzieci-żołnierzy jest niezmiennie uznawana za priorytet, co wielu z nich oświadczyło przedstawicielom Amnesty International. 


 


ONZ wraz z innymi agencjami wypracowało szereg specjalnych regulacji obejmujących byłych dzieci-żołnierzy, zapewniających opiekę zdrowotną, edukację, szkolenia umiejętności, pomoc w odszukaniu rodziny i zjednoczenie jej członków oraz odpowiadających na szczególne potrzeby dziewcząt, z których wiele zmaga się z psychologicznymi, fizycznymi i społecznymi konsekwencjami wykorzystywania seksualnego i innego rodzaju wykorzystywania fizycznego, ciąży, porodu oraz wymuszonego ”małżeństwa.”


 


Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji na Rzecz Odbudowy Liberii, która odbyła się w Nowym Jorku w lutym 2004, między innymi Sekretarz Generalny ONZ, podkreślili pilną potrzebę odpowiedzi na zapotrzebowania dzieci-żołnierzy z Liberii.


 


„Zobowiązania poczynione w lutym przez wybrane rządy muszą być spełnione szybko i w całości, dotyczy to również zapewnienia wystarczających środków dla dzieci-żołnierzy biorących udział w programie DDRR zarówno w najbliższej przyszłości jak i na dłuższą metę,” zaleca Amnesty International.


 


„Rekrutacja i wykorzystywanie dzieci-żołnierzy narusza prawa dziecka i stanowi zbrodnię wojenną,” dodała AI. „Pomimo tego, iż rekrutacja dzieci stoi w sprzeczności zarówno z międzynarodowymi prawami człowieka jak i prawem humanitarnym, w Liberii nikt jeszcze nie został postawiony w stan oskarżenia w związku z tymi zbrodniami.”


 


W swej najnowszej Rezolucji nr 1539 (2004) w sprawie ochrony dzieci w sytuacjach konfliktów zbrojnych, Rada Bezpieczeństwa ONZ stanowczo potępiła rekrutację i wykorzystywanie dzieci-żołnierzy, jak również gwałty i inne przejawy przemocy seksualnej i przypomniała o „odpowiedzialności państw za położenie kresu bezkarności i wniesienie oskarżenia przeciwko wszystkim odpowiedzialnym za ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne i inne poważne zbrodnie dokonane na dzieciach.”


 


Pomimo tego społeczność międzynarodowa oraz NTGL jak dotąd okazały niewiele woli politycznej, aby postawić przed sądem winnych zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych i innych poważnych naruszeń prawa międzynarodowego, mających miejsce w czasie konfliktu w Liberii.


 


„Trwały pokój, na który zasługują dzieci z Liberii, pozostanie nieosiągalny dopóki ludzie odpowiedzialni za zbrodnie popełnione na dzieciach nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności,”


dodała na zakończenie Amnesty International.


 

Aby zobaczyć pełny raport Liberia: Obietnice Pokoju dla 21,000 Dzieci-Żołnierzy (AI index: AFR 34/006/2004), proszę zajrzeć na stronę http://news.amnesty.org/library/index/engafr340062004

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4838