Liberia: Tysiące zgwałconych – nikt nie oskarżony – Amnesty International

Liberia: Tysiące zgwałconych – nikt nie oskarżony

Amnesty International nalegała, aby winni zakrojonych na szeroką skalę i systematycznych gwałtów podczas wojny cywilnej w Liberii zostali osądzeni.


 


„Tysiące kobiet i dziewcząt cierpiało z powodu gwałtów i innych form przemocy seksualnej, jak dotąd ponad rok po podpisaniu porozumienia pokojowego, nikt nie został oskarżony i nadal pozostaje niejasne czy, jak i kiedy osoby odpowiedzialne kiedykolwiek staną przed obliczem prawa. Ta bezkarność jest skandaliczną zdradą wobec ofiar przestępstw przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych” – oświadczyła Amnesty International.


 


W nowym raporcie, Liberia: żadnej bezkarności za gwałt – przestępstwo wobec ludzkości i zbrodnie wojenne, Amnesty International opisuje, podając wstrząsające zeznania, przemoc seksualną, która jak się uważa, dotknęła około dwie trzecie ludności. Raport pokazuje również fizyczne, psychiczne i społeczne konsekwencje tego rodzaju przemocy.


 


„Przedłużenie pokoju nie będzie możliwe dopóki ludzie odpowiedzialni za zbrodnie wobec prawa międzynarodowego nie zostaną uznani za winnych, prawda nie zostanie ujawniona a ofiary nie uzyskają pełnego odszkodowania” – oświadczyła Amnesty International.


 


„Tymczasowy Narodowy Rząd Liberii nie podjął obecnie żadnych kroków w celu oskarżenia winnych przestępstw w świetle prawa międzynarodowego. Nie było również jakichkolwiek wyrazów stanowczego zaangażowania ze strony międzynarodowej, aby zakończyć bezkarność tego rodzaju przestępstw w Liberii.”


 


„Długoterminowy plan akcji mającej na celu odbudowanie sprawiedliwości i roli prawa musi być rozwinięty i wprowadzony w życie”, oświadczyła Amnesty International. „To musi być zagadnienie priorytetowe dla rządu pracującego w kooperacji z ONZ, szerszą opinią międzynarodową i organizacjami pozarządowymi.”


 


Raport ten opisuje:


   • zakrojone na szeroka skalę i systematyczne gwałty oraz inne formy przemocy seksualnej, włączając w to zbiorowe gwałty na kobietach w ciąży i dziewczętach, popełniane przez żołnierzy trzech ugrupowań zaangażowanych w konflikt, tzn. były rząd Liberii, Liberyjczycy Zjednoczeni dla Pojednania i Demokracji oraz Ruch dla Demokracji w Liberii;
  • opiekę medyczną pozwalająca na radzenie sobie z urazami fizycznymi i traumą psychiczną będącymi rezultatami gwałtu lub innych form przemocy seksualnej na masową skalę;
  • potrzebę pełnego spełnienia obietnic danych przez niektóre rządy na Międzynarodowej Konferencji dotyczącej Odbudowy Liberii w lutym tego roku; około połowa obiecanych funduszy nie jest jeszcze dostępna;
  • ciągłe narażenie kobiet na przemoc seksualną i wyzysk jako rezultat ekstremalnej biedy i ogromnej liczby uchodźców wewnętrznych przebywających w obozach;

 


„Ochrona praw kobiet i dziewcząt musi być podstawą wszystkich wysiłków zmierzających do odbudowania Liberii. Istotny jest pełny i świadomy udział kobiet liberyjskich w odbudowie ich kraju.” –  oświadczyła Amnesty International.


 


Kopia raportu, , Liberia: żadnej bezkarności za gwałt – przestępstwo wobec ludzkości i zbrodnie wojenne znajduje się na stronie: http://web.amnesty.org/library/index/engafr340172004


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4553