Liberia: Zażądaj pokoju dla dzieci-żołnierzy – AKCJA ZAKOŃCZONA – Amnesty International

Liberia: Zażądaj pokoju dla dzieci-żołnierzy – AKCJA ZAKOŃCZONA

Chłopcy i dziewczęta, z których niektórzy mają zaledwie 7 lat, są zmuszani do walki, noszenia amunicji, przygotowywania pokarmów lub wykonywania innych zadań. Dziewczęta są gwałcone, a następnie zmuszane do świadczenia usług seksualnych. Wielu z nich podaje się narkotyki i alkohol, po czym po krótkim przeszkoleniu lub nawet bez tego, wysyła się ich bezpośrednio na linię frontu, gdzie giną lub zostają ranni.<-xml:namespace prefix = o />


 


Według szacunków w Liberii znajduje się 21,000 dzieci-żołnierzy.


 


Rekrutacja oraz wykorzystywanie dzieci-żołnierzy stoi w sprzeczności z prawami dziecka i stanowi zbrodnię wojenną. Mimo tego faktu społeczność międzynarodowa i Narodowy Rząd Tymczasowy Liberii (NTGL) jak dotąd nie wykazali wystarczającej woli, aby oddać winnych w ręce sprawiedliwości. Poczucie bezkarności zwiększyło się na skutek propozycji przedstawionej w porozumieniu pokojowym Liberii z sierpnia 2003, według której NTGL rozważy objęcie powszechną amnestią wszystkich biorących czynny udział jak i tylko zamieszanych w działania wojenne mające miejsce w czasie konfliktu.


 


Prawo międzynarodowe zabrania ogłaszania amnestii w przypadku ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych i innych poważnych naruszeń prawa międzynarodowego. Udzielenie amnestii w przypadku tych zbrodni odmówiłoby sprawiedliwości należnej dzieciom-żołnierzom i tysiącom innych mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy w czasie trwania konfliktu doświadczyli przerażających przypadków nadużyć praw człowieka.


 

Sprawiedliwość, pojednanie i trwały pokój pozostaną jedynie mrzonką dopóty, dopóki winni powyższym zbrodniom nie zostaną wezwani do poniesienia odpowiedzialności.


Co możesz zrobic-


Napisz do Przewodniczącego Narodowego Rządu Tymczasowego Liberii z prośbą, aby wykluczył możliwość ogłoszenia amnestii za zbrodnie przeciw ludzkości, zbrodnie wojenne i inne poważne naruszenia prawa międzynarodowego, łącznie z rekrutacją i wykorzystywaniem dzieci-żołnierzy.


   

-

Można skopiować a następnie wkleić przykładowy list jako dokument do wydruku.Gyude Bryant


Transitional Chairman


National Transitional Government of Liberia


Fax: +231 22 80 26 / 22 67 89
Łączność z Liberią może być utrudniona. Jeśli uzyskanie połączenia nie jest w danej chwili możliwe, proszę spróbować później..Podłoże problemu


W roku 1989 atak zbrojnych sił opozycyjnych pod dowództwem Charlesa Taylora na rząd byłego prezydenta Samuela Doe pogrążył kraj w brutalnym i złożonym konflikcie, który trwał do roku 1996. Charles Taylor został wybrany na prezydenta w roku 1997, lecz sporadyczne walki i przypadki łamania praw człowieka miały nadal miejsce. Działania wojenne pomiędzy rządem a zbrojną opozycją Liberyjczycy Zjednoczeni na Rzecz Pojednania i Demokracji (LURD) rozpoczęły się w roku 1999, a nasiliły w roku 2003 wraz z atakami LURD na stolicę Monrovię i pochodem drugiej zbrojnej grupy opozycyjnej, Ruchu na Rzecz Demokracji w Liberii (MODEL) na południu i wschodzie kraju. Wszystkie strony konfliktu dopuściły się poważnych naruszeń praw człowieka, takich jak rozmyślne zabijanie cywili, tortury, wymuszana rekrutacja dzieci i przemoc seksualna wraz z gwałtem.


W dniu 18 sierpnia 2003 reprezentanci wszystkich stron konfliktu oraz partii politycznych podpisali w Akrze w Ghanie pełne porozumienie pokojowe, na mocy którego ogłoszono natychmiastowe zakończenie konfliktu i przewidziano powołanie Narodowego Rządu Tymczasowego Liberii (NTGL), który miałby objąć władzę do czasu inauguracji nowego rządu, wybranego w wyniku wyborów nie później niż w październiku 2005.W następnym miesiącu Rada Bezpieczeństwa ONZ zezwoliła na przeprowadzenie w Liberii zakrojonej na szeroka skalę operacji na rzecz utrzymania pokoju przeprowadzonej przez Misję Narodów Zjednoczonych w Liberii (UNMIL). Jakkolwiek te rozwiązania dają nadzieję na ostateczne zakończenie konfliktu, pozostaje wiele wyzwań: wciąż mają miejsce przypadki łamania praw człowieka, wielokrotnie naruszano zawieszenie broni, akcja rozmieszczenie wojsk pokojowych ONZ postępuje powoli i żołnierze nie dotarli jeszcze do wszystkich rejonów kraju, natomiast proces rozbrojenia, demobilizacji, resocjalizacji i reintegracji (DDRR) rozpoczyna się tak naprawdę dopiero teraz, po tym jak został on przerwany natychmiast po jego rozpoczęciu w grudniu 2003 roku.


Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

4839