Libia: Masowe wydalenia nielegalnych imigrantów byłyby pogwałceniem praw człowieka – Amnesty International

Libia: Masowe wydalenia nielegalnych imigrantów byłyby pogwałceniem praw człowieka

Prawo międzynarodowe zobowiązuje Libię do powstrzymania się od odsyłania ludzi do krajów, w których byliby narażeni na ryzyko pogwałcenia praw człowieka. Jednocześnie, zgodnie z międzynarodowymi standardami, masowe wydalenia są również zakazane.  

-Wzywamy władze Libii do niepodejmowania pochopnej – jak się zdaje – decyzji o wydaleniu imigrantów, jako że byłoby to jawnym pogwałceniem praw nawet setek tysięcy ludzi, w tym kobiet i dzieci.-, powiedział Philip Luther, Zastępca Dyrektora Programu Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.
W ostatnich latach Libia regularnie deportowała uchodźców i osoby ubiegające się o azyl. Na masową skalę wydalała też imigrantów. Niepokojące doniesienia na temat tych praktyk zostały negatywnie skomentowane przez Komitet Praw Człowieka ONZ w październiku 2007.

-Władze libijskie muszą upewnić się, że żadna z wydawanych decyzji o deportacji nie jest podejmowana w sposób arbitralny. Tylko w ten sposób będą w stanie zagwarantować, że nie została wydalona osoba, która potrzebuje międzynarodowej ochrony.-, powiedział Philip Luther.

W ostatnich latach przedstawiciele władz Libii aresztowali i przymusowo odesłali dziesiątki tysięcy obcokrajowców podejrzewanych o to, że dostali się na teren kraju nielegalnie. Nie zwracano przy tym uwagi na potencjalną potrzebę ochrony tych osób. Wiele z nich to robotnicy cudzoziemscy, jednak władze wydają się nie zwracać uwagi na rozróżnianie imigrantów ekonomicznych od uchodźców czy osób ubiegających się o azyl. W ciągu ostatnich lat szczególne zaniepokojenie wzbudziła sytuacja niektórych obywateli Erytrei, uciekających ze swego kraju ze strachu przed prześladowaniami za swoje poglądy polityczne.
Amnesty International obawia się również o sposób traktowania osób, wydalanych na mocy nowej decyzji władz Libii. Ciągle pojawiają się zarzuty o to, że imigranci, osoby starające się o azyl i uchodźcy są narażeni na tortury i inne formy złego traktowania  w trakcie aresztowania oraz pobytu w centrach zatrzymań.
-Wzywamy Libię do zapewnienia, że wszyscy imigranci, azylanci i uchodźcy przebywający na jej terytorium są chronieni przed torturami i innymi formami złego traktowania. Libia musi traktować ich w sposób humanitarny,- powiedział Philip Luther. -Powinni mieć dostęp do odpowiedniego leczenia oraz możliwość odwołania się od decyzji o ich zatrzymaniu.-
Tłum.: Bartosz Kumanek

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

3678