Libia: Uchodźcy stają w obliczu rychłego wydalenia – Amnesty International

Libia: Uchodźcy stają w obliczu rychłego wydalenia

Amnesty obawia się, iż ci uchodźcy, wśród których znajdują się obywatele Etiopii, Erytrei, Somalii i Liberii, mogą być przymusowo zawróceni do swoich rodzimych krajów w ciągu kilku godzin lub dni. Uchodźcy, włączając dzieci i niemowlęta, są obecnie zatrzymani w ośrodku deportacji przy departamencie imigracyjnym w Trypolisie.


 


Ostatnie wiadomości potwierdzają doniesienia, iż 20 grudnia setki zagranicznych obywateli, którzy przybyli do Włoch, zostało deportowanych z Crotone (południowe Włochy) do Libii. To działanie przypomina podobną sytuację, która miała miejsce w październiku 2004 r. na włoskiej wyspie Lampedusa, kiedy to setki nowo przybyłych obywateli krajów Bliskiego Wschodu i Afryki zostały szybko i bez wystarczającej ochrony zawrócone do Libii.


 


Amnesty International stale powtarza swój kierowany do włoskiego rządu apel, aby zagwarantował obcokrajowcom przybywającym do Włoch prawo do ubiegania się o azyl. Amnesty przypomina włoskiemu rządowi o jego obowiązku równego traktowania i zezwolenia na wjazd na terytorium Włoch ubiegającym się o azyl uchodźcom.


 


Organizacja nakłania rząd libijski do wstrzymania wszelkich deportacji osób posiadających status uchodźcy i ofiarowania im i wszystkim starającym się o azyl możliwość zakwestionowania jakiejkolwiek decyzji o ich deportacji. Amnesty namawia również rząd w Libii, aby umożliwił UNHCR kontrolowanie bezpieczeństwa uchodźców deportowanych z Włoch i informowanie o naruszeniach praw podstawowych, w tym prawa do ubiegania się o azyl i korzystania z niego w Libii.


 


Tło wydarzeń


 


Amnesty International wyraża obawy z powodu braku odpowiedniego i wyczerpującego ustawodawstwa w sprawie azylu we Włoszech. Pomimo zapewnień włoskiego Ministerstwa ds. Wewnętrznych o działaniach zgodnych z prawem, Amnesty pozostaje głęboko zaniepokojona szybkością z jaką deportowano w grudniu setki ludzi z Crotone. Organizacja niepokoi się, iż podejmowane ostatnio przez rząd włoski próby rozwiązania kwestii napływu uchodźców, stawiają pod znakiem zapytania kompromis pomiędzy zasadniczym prawem ubiegania się o azyl a zasadą non-refoulement, która zakazuje przymusowego wydalenia jednostki do granic terytoriów, gdzie jego prawa mogłyby być poważnie naruszone.


 


Amnesty International wyraziła podobne obawy w październiku 2004 r., kiedy to setki ludzi były deportowane z włoskiej wyspy Lampedusa do Libii. Organizacja niepokoi się, iż obywatelom państw trzecich wysłanym z Włoch do Libii może grozić bezpodstawne uwięzienie, lub uwięzienie pod zarzutami, obejmującymi faktyczny bądź domniemany nielegalny wjazd lub wyjazd z Libii. Grozi im także złe traktowanie w czasie pobytu w więzieniu.


 


Pomimo, że Libia jest powszechną stroną  OAU Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa (Konwencji Określającej Specyficzne Aspekty Problemów Uchodźców w Afryce), naruszyła ona prawo każdego obcokrajowca do ubiegania się o azyl w kilku przypadkach w 2004 r. Przykłady owego zaniedbania to dwa przypadki deportacji setek Erytrejczyków do rodzinnego kraju w lipcu i sierpniu 2004 r. Twierdzi się, że wielu z tych, którzy powrócili do Erytrei jest więzionych w odosobnieniu w trudnych warunkach.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4546