Libia: Wyroki śmierci, wydane wobec pracowników medycznych muszą zostać wycofane. – Amnesty International

Libia: Wyroki śmierci, wydane wobec pracowników medycznych muszą zostać wycofane.

MDE 19/007/2006
-Ubolewamy nad takim wyrokiem i wzywamy władze libijskie do podjęcia natychmiastowego zobowiązania , że nie zostanie on nigdy wykonany.  Kara śmierci jest formą okrutnego, nieludzkiego i poniżającego karania i – w tym przypadku – została orzeczona w wyniku wyjątkowo niesprawiedliwego procesu .-, stwierdził  Malcolm Smart, Dyrektor programu Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

-To już drugi raz kiedy tych sześcioro specjalistów medycznych zostało skazanych na karę śmierci przez sąd libijski.  W tym procesie – tak jak w poprzednim –  ich zeznania, na które powoływał się sąd, zostały wymuszone wskutek stosowania tortur. Co więcej – zostały one wykorzystane przeciwko oskarżonym, podczas gdy adwokatom uniemożliwiono przedstawienie jako materiał dowodowy międzynarodowych ekspertyz, poddających w wątpliwość wiarygodność opinii libijskich ekspertów medycznych .

-Tylko sprawiedliwy proces pozwoliłby dojść do prawdy i sprawiedliwości oraz zadośćuczynić dzieciom, zarażonym wirusem HIV i ich rodzicom.-

Wyrok śmierci powinien być zbadany przez Sąd Najwyższy a następnie zatwierdzony przez Najwyższą Radę Ciał Sądowniczych. Potem jedyną szansą dla szóstki skazanych będzie ułaskawienie.

Tło wydarzeń

Pięć bułgarskich pielęgniarek i palestyński lekarz przebywają w areszcie od 1999 roku. Zostali wtedy skazani na karę śmierci przez rozstrzelanie pod zarzutem umyślnego zarażenia wirusem HIV 426. dzieci ze szpitala dziecięcym al-Fateh w Benghazi. Wyrok został odrzucony przez Sąd Najwyższy 25 grudnia 2005 roku, z zaleceniem by sprawa szóstki pracowników medycznych została powtórnie rozpatrzona jeśli ujawniłby się jakiekolwiek nieprawidłowości podczas okresu ich aresztowania  i przesłuchań. Proces ponownie rozpoczął się 11 maja 2006 roku.

Podczas gdy oskarżeni przebywali w więzieniu, 52.z 426. zainfekowanych dzieci zmarło na AIDS.

Pierwszy proces pięciu pielęgniarek i lekarza w sposób dotkliwy odbiegał od powszechnie przyjętych standardów wymiaru sprawiedliwości, wywołując poważne zaniepokojenie środowisk medycznych i organizacji, broniących praw człowieka. Eksperci do spraw AIDS , którzy zeznawali w procesie, wskazywali na nieprzestrzeganie zasad higieny oraz wielokrotne użycie strzykawek w szpitalach jako na dwie główne przyczyny rozprzestrzeniania się wirusa HIV.

Oskarżeni początkowo -przyznali się- do winy ale potem wycofali swoje zeznania. W obu procesach odpierali zarzuty i niezmiennie twierdzili, że ich -zeznania- zostały wymuszone za pomocą tortur. Powiedzieli wysłannikom Amnesty International, którzy odwiedzili ich w więzieniu w lutym 2004 roku, że tortury obejmowały rażenie prądem, bicie i wieszanie za ręce.  Pielęgniarki i lekarz wnieśli również do sądu  sprawę  cywilną przeciwko ośmiu oficerom policji, lekarzowi więziennemu i tłumaczowi, obarczając ich odpowiedzialnością za tortury, którym byli poddawani.  Sąd w Trypolisie uniewinnił wszystkich pracowników libijskiego wymiaru sprawiedliwości 10 czerwca 2005 roku wskutek – według Amnesty International – zastosowania nieprawidłowych procedur.

W ciągu ostatnich lat, w relacjach z władzami Libii, Amnesty International wielokrotnie podnosiła kwestię sześciu skazanych pracowników medycznych. Jej delegaci byli obserwatorami posiedzenia sądu w pierwszym procesie skazanych w lutym 2004 roku.
 
Tłumaczenie: Kaja Kulesza

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

4019