List 18 laureatów Nagrody Nobla do Prezydenta Obamy – Amnesty International

List 18 laureatów Nagrody Nobla do Prezydenta Obamy

18 laureatów Nagrody Nobla zwróciło się w otwartym liście do Prezydenta Obamy o objęcie przewodniej roli w wysiłkach na rzecz zwieńczenia sukcesem trwającej właśnie Konferencji ONZ w sprawie Traktatu o Handlu Bronią.

Drogi Panie Prezydencie,

Jako współlaureaci Pokojowej Nagrody Nobla zwracamy się do Pana z prośbą o objęcie przewodniej roli w wysiłkach na rzecz zwieńczenia sukcesem Konferencji w sprawie Traktatu o Handlu Bronią zwołanej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Konferencja odbędzie się w Nowym Jorku w dniach 18-28 marca 2012.

Moralnym obowiązkiem i interesem bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych jak i innych eksporterów broni jest to, aby traktat ten został podpisany. Umożliwi on ochronę praw człowieka i ocali życie wielu cywilom, którzy notorycznie padają ofiarą nieodpowiedzialnego handlu bronią konwencjonalną.

W Oslo powiedział Pan: “Pokojowa Nagroda Nobla jest nagrodą, która mówi o naszych największych aspiracjach – pomimo tego, iż nasz świat pełen jest okrucieństwa i wszelkiego rodzaju trudności, nie jesteśmy więźniami przeznaczenia. Nasze działania mają znaczenie; jesteśmy w stanie przechylić szalę na stronę sprawiedliwości”. Pana przewodnictwo w pracach nad Traktatem o Handlu Bronią jest potrzebne, aby zapewnić bezpieczną przyszłość tysiącom osób, które mogą paść ofiarą zalewu broni.

Jako humaniści i miłośnicy pokoju nie możemy zaakceptować śmierci setek tysięcy osób, które padają ofiarą przemocy z użyciem broni każdego roku; miliony z nich są okaleczane i doświadczają poważnego stresu psychicznego. Słabo uregulowany handel bronią podsyca konflikty i przemoc, a także ułatwia poważne naruszenia praw człowieka, mając wyniszczający wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo oraz socjalny i ekonomiczny rozwój naszych społeczeństw.

Brak skutecznych, prawnie wiążących reguł dotyczących międzynarodowego handlu bronią jest kolosalną porażką środowiska międzynarodowego. Nadszedł czas, aby naprawić tę głęboką niesprawiedliwość; czas, aby zakończyć ten pogłębiający się kryzys w zakresie zarówno praw człowieka, jak i prawa konfliktów zbrojnych.

Wspieramy rygorystyczny, wielowymiarowy Traktat, który czyniłby zadość zobowiązaniom Państw w zakresie prawa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka oraz prawa konfliktów zbrojnych, zapobiegając niewłaściwemu użyciu broni. Wspieramy ustanowienie wspólnych standardów międzynarodowych w zakresie transferu wszelkiego rodzaju broni konwencjonalnej oraz amunicji.
Wzywamy Pana, Panie Prezydencie, aby przyłączył się Pan do nas w tym historycznym przedsięwzięciu, które będzie wymagało od wszystkich państw powzięcia konkretnych działań na rzecz kontroli międzynarodowego handlu bronią w celu zapewnienia pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu zarówno jednostkom, jak i rodzinom, wspólnotom i narodom.

Życzymy Panu siły w działaniach.

Z wyrazami szacunku,

Leymah Gbowee (2011), Tawakkol Karman (2011), Shirin Ebadi (2003), Jimmy Carter (2002), John Hume (1998), Jody Williams (1997), International Campaign to Ban Landmines (1997),Pugwash Conferences on Science and World Affairs (1995), Rigoberta Menchú Tum (1992), Oscar Arias Sánchez (1987), International Physicians for the Prevention of Nuclear War (1985), Desmond Mpilo Tutu (1984), Adolfo Pérez Esquivel (1980), Amnesty International (1977), Mairead Corrigan Maguire (1976), Betty Williams (1976), American Friends Service Committee (1947), International Peace Bureau (1910)

Tł. Paulina Iżewicz

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Ukraina: przerwy w dostawie prądu destrukcyjnie wpływają na życie ludności cywilnej tuż przed Bożym Narodzeniem

Powiązany temat

Зміни до Закону про допомогу ускладнять ситуацію біженців з України

Powiązany temat

Nowelizacja ustawy pomocowej utrudni sytuację uchodźców_czyń z Ukrainy

1881