List do premiera: Dyskryminacja w polskich szkołach – Amnesty International

List do premiera: Dyskryminacja w polskich szkołach

10 grudnia, z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, 32 organizacje Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, w tym Amnesty International, wystąpiły z oficjalnym listem do premiera Donalda Tuska o wsparcie dla pilnych i niezbędnych zmian w polskiej oświacie związanych z przestrzeganiem praw człowieka.

Dokładnie rok temu, 19 grudnia 2011 r., Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło bez głosu sprzeciwu deklarację poświęconą edukacji praw człowieka: UN Declaration on Human Rights Education and Training.

Edukacja praw człowieka jest dla Amnesty International bardzo ważnym narzędziem w walce o prawa człowieka. W liście do premiera Donalda Tuska wskazane zostały ważne problemy dotyczące edukacji i przeciwdziałania nierównemu traktowaniu w Polsce. Szczególnie niepokojąca jest obecność stereotypów i treści dyskryminacyjnych w dopuszczonych do użytku podręcznikach szkolnych, a także brak szkoleń dla nauczycieli/nauczycielek na temat edukacji antydyskryminacyjnej. Organizacje Koalicji zaproponowały konkretne rozwiązania oraz wyraziły chęć współpracy zmierzającej do wyeliminowania dyskryminacji i przemocy z polskich szkół.

Pełna treść listu dostępna poniżej.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Apel w obronie polskiej szkoły

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

1945