List do prezydenta Warszawy w sprawie “Parady Równości” – Amnesty International

List do prezydenta Warszawy w sprawie “Parady Równości”

Warszawa, 3 czerwca 2005 roku


Pan


Lech Kaczyński


Prezydent miasta Warszawy


 


Szanowny Panie Prezydencie,


 


W imieniu polskiej sekcji Amnesty International pragniemy wyrazić głębokie zaniepokojenie Pana decyzją odmawiającą zgody na zgromadzenie „Parada Równości”, które miało odbyć się w Warszawie 11 czerwca bieżącego roku.


 


Wolność zgromadzeń jest jednym z podstawowych praw człowieka, ujętym między innymi w artykule 20 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka („Każdy człowiek ma prawo do spokojnego zgromadzania i stowarzyszania się”). W każdym demokratycznym społeczeństwie wolność zgromadzeń i prawo wyrażania swojej opinii należą do kanonu wolności obywatelskich. Obowiązkiem władz publicznych jest te wolności chronić i zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom pokojowych, zgodnych z prawem manifestacji.


 


Wolność zgromadzeń podlega ograniczeniom jedynie w szczególnych sytuacjach, które w prawie polskim określa przede wszystkim artykuł 31 Konstytucji RP („Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw”).


 


Odmawianie wolności zgromadzeń osobom, które pragną w pokojowy sposób wyrażać swoje opinie, bądź protestować przeciw różnym formom dyskryminacji i nietolerancji, jest naruszeniem praw człowieka. Pański zeszłoroczny zakaz przeprowadzenia Parady Równości został wymieniony przez Amnesty International w Raporcie Rocznym 2005, w raporcie Międzynarodowego Komitetu Helsińskiego i w raporcie Departamentu Stanu USA. 


 


Szanowny Panie Prezydencie, obowiązkiem władz publicznych jest chronić prawa każdego obywatela i obywatelki. Akceptowanie i wspieranie postaw dyskryminacyjnych to zjawisko niezwykle niebezpieczne – od ograniczania pewnych praw pewnym mniejszościom, uznanym za „niepożądane” przez większość, do zgody na tortury i egzekucje, prowadzi droga długa wprawdzie, lecz prosta. Dyskryminacja zabija – tę prawdę potwierdza zarówno doświadczenie historyczne, jak i współczesne raporty Amnesty International.


 


Apelujemy więc do Pana Prezydenta o zmianę decyzji i umożliwienie pokojowego i zgodnego z prawem wyrażania swoich opinii przez osoby pragnące wziąć udział w zgromadzeniach 11 czerwca.


 


Z wyrazami szacunku,


 


 


 


Zarząd Stowarzyszenia Amnesty International Polska


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4379