List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym  – Amnesty International

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

Razem z 12 organizacjami wchodzącymi w skład Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS skierowaliśmy list do Marszałka Senatu z apelem o skierowanie uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym do oceny Komisji Weneckiej.  

W liście wskazujemy na ogromne obawy co do zgodności tego aktu z Konstytucją RP, prawem unijnym i Europejską Konwencją Praw Człowieka. Obawy te dotyczą przyznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu właściwości do rozpoznawania spraw dyscyplinarnych wszystkich sędziów oraz utrzymania, z niewielkimi modyfikacjami, tzw. „testu bezstronności sędziego”. Ustawa ta nie rozwiązuje głównych problemów związanych z praworządnością, ponieważ nie likwiduje przepisów tzw. „ustawy kagańcowej”, a także nie odnosi się do problemu upolitycznienia Krajowej Rady Sądownictwa. Podkreślamy, że około 1/3 stanowisk sędziowskich NSA zajmują osoby powołane do tego sądu na wniosek upolitycznionej KRS, a w Europejskim Trybunale Praw Człowieka rozpoznawane są obecnie skargi polskich obywateli dotyczące spraw rozstrzygniętych przez składy NSA, w których zasiadały takie osoby.  

W związku z tym, zwracamy się do Marszałka Senatu o wystąpienie do Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji Przez Prawo (Komisji Weneckiej) z wnioskiem o przedstawienie pilnej opinii na temat rozpatrywanej ustawy. Uważamy, że taka opinia może mieć istotny wpływ na treść ewentualnych poprawek zgłoszonych przez Senat.  

Pełna treść listu

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie pozwól na uciszanie i zastraszanie sędziów!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

177896