List organizacji obywatelskich do sędziów – Amnesty International

Warszawa, 2 września 2016 r.

LIST ORGANIZACJI OBYWATELSKICH DO SĘDZIÓW

W ZWIĄZKU Z  NADZWYCZAJNYM KONGRESEM SĘDZIÓW POLSKICH

Szanowni Państwo Sędziowie!

Jako przedstawiciele organizacji obywatelskich, które obserwują sytuację wymiaru sprawiedliwości, ale przede wszystkim jako obywatele, rozumiemy znaczenie realnej niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Obiecujemy ich bronić.

Od władzy ustawodawczej i wykonawczej oczekujemy szacunku dla władzy sądowniczej i powstrzymania się od działań zagrażających niezależności sądów oraz od wywierania presji na sędziów.

Od Państwa Sędziów oczekujemy ochrony naszych konstytucyjnych praw i wolności oraz odwagi cywilnej w prawdziwie niezawisłym sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Wiemy, że niektóre aspekty funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości wymagają reform. Ważne jest jednak, by zmiany nie były narzucane z zaskoczenia, a wynikały z prac uwzględniających szerokie konsultacje i debatę publiczną, w tym ze środowiskiem sędziowskim.

Bardzo ważna jest także dobra komunikacja sądów i sędziów z obywatelami. Do rozwijania tej komunikacji i wychodzenia z informacją o pracy sądów do obywateli, bardzo sądy i sędziów zachęcamy.

Z wyrazami szacunku, w imieniu organizacji wymienionych poniżej,                  

Łukasz Bojarski (INPRIS)

Alfabetyczna lista organizacji, które podpisały list:

Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR
Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja Panoptykon
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Allerhanda
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
Instytut Spraw Publicznych
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Sieć Obywatelska – Watchdog Polska
Stowarzyszenie Amnesty International
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokojowa demonstracja to nie przestępstwo!

10826