List otwarty Amnesty International do Wicepremiera Pawlaka w sprawie spotkania z wicepremierem ChRL – Amnesty International

List otwarty Amnesty International do Wicepremiera Pawlaka w sprawie spotkania z wicepremierem ChRL

Warszawa, dn. 14 stycznia 2008 r.

Szanowny Panie Premierze,
Stowarzyszenie Amnesty International zwraca się z prośbą, aby podczas jutrzejszego spotkania z Wicepremierem, Zengiem Peiyanem, poruszono kwestię poważnych naruszeń praw człowieka w Chinach, na które narażeni są zarówno chińscy obywatele, jak również przedstawiciele mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, zamieszkujący ChRL.
Apelujemy o:

  • umożliwienie chińskim obywatelom korzystania z prawa do wolności słowa, podstawowego prawa przysługującego każdemu człowiekowi;
  • zniesienie cenzury ograniczającej wolność mediów;
  • zaprzestanie narastających represji wobec aktywistów i obrońców praw człowieka;
  • natychmiastowe przywrócenie sprawiedliwych procesów sądowych wpisanych w międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka;
  • zmniejszenie liczby wykonywanych egzekucji, a w konsekwencji całkowite zniesienie kary śmierci.

Pozostajemy utwierdzeni w przekonaniu, że temat podstawowych wolności i praw człowieka powinien towarzyszyć rozmowie na temat rozwoju polsko-chińskiej współpracy.
Z poważaniem,
Draginja Nadażdin
Dyrektorka Amnesty International Polska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

3688