List otwarty do Marszałkini Sejmu Ewy Kopacz ws. wizyty w Chinach – Amnesty International

List otwarty do Marszałkini Sejmu Ewy Kopacz ws. wizyty w Chinach

List Amnesty International, Fundacji Inna Przestrzeń, Instytutu Lecha Wałęsy i Students For a Free Tibet Poland do Marszałkini Ewy Kopacz ws. wizyty polskich parlamentarzystów w Chinach 4 czerwca.

Szanowna Pani Marszałkini,

W ostatnich dniach przedmiotem debaty publicznej stała się informacja o wizycie polskich parlamentarzystów z Panią Marszałkinią na czele w Chińskiej Republice Ludowej. Wizyta odbędzie się 4 czerwca – w dniu jakże symbolicznym, kiedy w 1989 roku Polska odzyskała wolność, a w Chinach została ona brutalnie stłamszona podczas pokojowego protestu na Placu Tiananmen. W wyniku użycia siły przez chińskie władze zginęło wówczas około 3 000 osób.

Amnesty International wraz z Fundacją Inna Przestrzeń, Instytutem Lecha Wałęsy i Students For a Free Tibet Poland od lat monitorują i zajmują się kwestią poszanowania praw człowieka w Chinach i Tybecie. Wyrażamy głębokie zaniepokojenie brakiem refleksji polskich władz będących reprezentantami polskiego społeczeństwa, które w dużej mierze angażowało się w demokratyczne przemiany w Polsce i dla których szczególną datą jest wspomniany 4 czerwca. Nam Polakom trudno byłoby wyobrazić sobie sytuację, kiedy w dniu rocznicy wydarzeń z grudnia 1970 roku, sierpnia 1980 roku czy wprowadzenia stanu wojennego, w komunistycznej Polsce wizytę odbywałaby delegacja “wolnego świata”.

Wierzymy, że w wyborze tej daty kierowała się Pani dobrymi intencjami. Mogą świadczyć o tym doniesienia, że zamierza Pani wraz z polskimi parlamentarzystami w tym dniu zwrócić uwagę chińskim władzom na kwestie dotyczące praw człowieka. Liczymy że po powrocie do kraju, przyjmie Pani nasze zaproszenie do spotkania w celu omówienia efektów wizyty.

Tymczasem w zaistniałej sytuacji oczekujemy, że kwestia praw człowieka zostanie publicznie poruszona, a w trakcie rozmów z przedstawicielami władz ChRL omówione zostaną m.in. następujące kwestie:

  • przeprowadzenie niezależnego i bezstronnego śledztwa w sprawie wydarzeń na Placu Tiananmen i wyegzekwowania odpowiedzialności od osób odpwiedzialnych za łamanie praw człowieka;
  • otwarcie publicznej debaty o tym co się stało w nocy z 3 na 4 czerwca 1989 r.;
  • powstrzymanie stosowania represji i skazywania osób za pokojowe korzystanie z wolności do wyrażania poglądów i do zgromadzania się, w szczególności tych osób, ktore domagają się ponownej oceny wydarzeń z 1989 r. i upamiętniających ofiary , tj.  organizacja “Matki z Placu Tiananmen”;
  • powstrzymanie represji politycznych wobec mniejszości narodowych, w tym Tybetańczyków, będących przyczyną tragicznych protestów – samospaleń (dotychczas podpaliło się co najmniej 120 Tybetańczyków apelujących o wolność swojego kraju);
  • wciąż najwyższa na świecie liczba wykonywanych wyroków kary śmierci, w tym za przestępstwa o charakterze politycznym czy gospodarczym;
  • bezprawne przymusowe wysiedlenia i przesiedlenia;
  • uwięzienie Gendun Czokji Nima, XI Panczenlama Tybetu, czy Liu Xiaobo, działacza demokratycznego i laureata Pokojowej Nagrody Nobla i jego żony Li Xia, bezprawnie zamkniętej w areszcie domowym.

Z wyrazami szacunku,
Draginja Nadaždin
Dyrektorka Amnesty International Polska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Uratujmy rosyjską artystkę uwięzioną za antywojenny protest

Powiązane tematy

Powiązany temat

Twój głos ma MOC! – konkurs na akcję o wolności słowa i wyrażania siebie

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1825