List otwarty do Premiera RP – Amnesty International

List otwarty do Premiera RP

23 października 2008
Szanowny Panie Premierze,
Amnesty International z nadzieją przypatrywało się Pana wizycie w Pekinie. Przed wizytą wystosowaliśmy list do Pana Premiera, w którym apelowaliśmy o poruszenie w rozmowach z władzami Kraju Środka problemu łamania praw człowieka. Z żalem przyjęliśmy wiadomość, że w trakcie wizyty i rozmów z najwyższymi decydentami Chińskiej Republiki Ludowej problematyka praw człowieka nie zostanie poruszona.
Byliśmy wstrząśnięci marcowymi wydarzeniami w Tybecie i doniesieniami o naruszeniach praw człowieka w Chinach przed rozpoczęciem i w trakcie Igrzysk w Pekinie. Od polskich władz otrzymaliśmy zapewnienie, że kwestia praw człowieka jest każdorazowo podnoszona w kontaktach z władzami chińskimi na najwyższych szczeblach. Pan Premier, jako jeden z nielicznych przywódców światowych zdecydował się nie brać udziału w ceremonii otwarcia Igrzysk.
Po zakończeniu Igrzysk sytuacja w Chinach nie uległa poprawie, dlatego też, rozumiejąc wielkie znaczenie trwającej aktualnie wizyty i możliwości nawiązania trwałej współpracy Rzeczpospolitej Polskiej z Chinami, liczyliśmy na to, że Pan Premier podejmie trudne rozmowy na temat sytuacji praw człowieka w Chinach.
Amnesty International raz jeszcze apeluje aby w trakcie wizyty Pana Premiera w Chinach polska delegacja upomniała się o uwolnienie więźniów sumienia, w tym Ye Guozhu, Hu Jia, Yang Chunlina, i wszystkich innych, którzy są przetrzymywani jedynie za pokojowe wyrażanie swoich przekonań; zaprzestanie procederu aresztowań, którym nie towarzyszy proces sądowy, a którego ofiarami są m.in. osoby krytykujące władze; opublikowanie pełnych krajowych statystyk dotyczących wykonywania kary śmierci oraz zmniejszenie liczby wydawanych wyroków śmierci i wyjaśnienie kwestii zabójstw i zatrzymań, które miały miejsce po marcowych protestach w Tybecie, w tym wyjaśnienie losów 116 osób oficjalnie uznanych za przebywające w areszcie oraz uwolnienie ludzi przetrzymywanych za udział w pokojowych demonstracjach lub zapewnienie im przeprowadzenia sprawiedliwego procesu.
Podjęcie powyższych tematów byłoby znaczącym krokiem w kierunku ochrony praw człowieka.
Z poważaniem
Draginja Nadaždin
Dyrektorka Stowarzyszenia Amnesty International Polska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3380