List otwarty do Prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego – Amnesty International

List otwarty do Prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego

Szanowny Panie Prezydencie,


 


            W imieniu polskiej sekcji Amnesty International pragniemy wyrazić głębokie zaniepokojenie Pana decyzją odmawiającą zgody na dwa zgromadzenia, które miały odbyć się w Warszawie 11 czerwca bieżącego roku – Paradę Równości oraz demonstrację Młodzieży Wszechpolskiej.


 


            Wolność zgromadzeń jest jednym z podstawowych praw człowieka, ujętym między innymi w artykule 20 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka („Każdy człowiek ma prawo do spokojnego zgromadzania i stowarzyszania się”). W każdym demokratycznym społeczeństwie wolność zgromadzeń i prawo wyrażania swojej opinii należą do kanonu wolności obywatelskich. Obowiązkiem władz publicznych jest te wolności chronić i zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom pokojowych, zgodnych z prawem manifestacji.


           


            Wolność zgromadzeń podlega ograniczeniom jedynie w szczególnych sytuacjach, które w prawie polskim określa przede wszystkim artykuł 31 Konstytucji RP („Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw”).


 


            Odmówienia komuś korzystania z wolności zgromadzeń dlatego, że istnieje zagrożenie ze strony kontrmanifestacji stwarza groźny precedens. Odmawianie tej wolności osobom, które chcą wyrazić swoją opinię, bądź zaprotestować przeciwko różnym formom dyskryminacji i nietolerancji jest tym bardziej niepokojące.


 


            Wierzyliśmy, że Warszawa jest miastem otwartym i tolerancyjnym, w którym każdy obywatel i obywatelka może pokojowo głosić swoje poglądy, a władze publiczne stoją na straży prawa i sprawiedliwości. Niestety, decyzja Pana Prezydenta nie sprzyja budowaniu kultury opartej na szacunku dla różnorodności.


           


            Apelujemy więc do Pana Prezydenta o zmianę decyzji i umożliwienie pokojowego i zgodnego z prawem wyrażania swoich opinii przez osoby pragnące wziąć udział w zgromadzeniach 11 czerwca.


 


Z wyrazami szacunku,


Zarząd Stowarzyszenia Amnesty International

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4833