Litewska prezydencja w UE musi zapewnić rozliczenie naruszeń praw człowieka – Amnesty International

Litewska prezydencja w UE musi zapewnić rozliczenie naruszeń praw człowieka

Wraz z pierwszym w historii przejęciem przez Litwę prezydencji w Radzie UE, przekazaliśmy dzisiaj w Wilnie rekomendacje premierowi Alminasowi Mačiulisowi. Apelujemy o podjęcie zdecydowanych kroków m.in. w walce z dyskryminacją Romów, na rzecz praw migrantów i uchodźców oraz w celu rozliczenia programu tajnych więzień CIA w Europie.

– Litwa musi kontynuować wysiłki irlandzkiej prezydencji w celu wzmocnienia działań UE w obszarze praw człowieka wewnątrz samej Unii – powiedział Nicolas Beger, Dyrektor Biura Amnesty International ds. Instytucji Europejskich. – Istnieje kilka problemów, które nie zostały rozwiązane na poziomie UE. Są to na przykład: walka z dyskryminacją Romów, przestrzeganie praw migrantów i uchodźców oraz rozliczenie odpowiedzialności za współudział w prowadzonym przez Stany Zjednoczone programie tajnych więzień CIA.

Rekomendacje Amnesty International wzywają prezydencję do zajęcia się dyskryminacją mniejszości w Europie. Romowie napotykają na ograniczenia w dostępie do prawa do mieszkania, opieki zdrowotnej, zatrudnienia i edukacji. Wnioski Rady dotyczące Romów dostarczą Litwie okazji do zajęcia zdecydowanego stanowiska w celu zapewnienia, że rozwiązanie problemów integracji mniejszości romskiej zależy od podejścia opartego na prawach człowieka.

Polityka i praktyka kontroli granic wciąż narażają na niebezpieczeństwo migrantów, osoby, które poszukują azylu, i uchodźców. Ostatni raport Amnesty International o Grecji ujawnił szokujące przypadki łamania praw człowieka, które mają miejsce na granicy zewnętrznej UE. Litewska prezydencja musi zapewnić, że UE i państwa członkowskie są pociągane do odpowiedzialności za sposób, w jaki kontrolują granice. Prezydencja powinna prowadzić debatę na temat nowego podejścia do odpowiedzialności dzielonej przez Unię Europejską i inne regiony.

Zdecydowanej większości państw UE nie udało się publicznie potwierdzić lub w pełni zbadać ich zaangażowania w programy nielegalnego transferu i tajnych więzień CIA. Trwające w niektórych krajach śledztwa borykały się z opóźnieniami lub problemami, pozostawiając ofiary bez skutecznego zadośćuczynienia. Amnesty International wzywa litewską prezydencję do wykorzystania zbliżającego się we wrześniu przeglądu raportu Parlamentu Europejskiego na ten temat, aby w pełni wdrożyć jego zalecenia i zapewnić postępy śledztwa na poziomie krajowym i europejskim.

Rekomendacje podkreślają także sprawy kilku więźniów sumienia i osób, którym w różnych częściach świata grozi niebezpieczeństwo. Członkowie i sympatycy Amnesty International w całej Europie będą prowadzili kampanię, naciskając litewską prezydencję, by wykorzystała pozycję UE i zajęła się tymi sprawami. Przykładem jest Azza Sulejman, egipska aktywistka brutalnie pobita w grudniu 2011 roku przez żołnierzy podczas protestów na Placu Tahrir. Podczas obecnych niepokojów politycznych w Egipcie protestujące kobiety wciąż spotykają się z przemocą seksualną.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

1791