Litwa: Śledztwo w sprawie tajnych więzień musi być wznowione – Amnesty International

Litwa: Śledztwo w sprawie tajnych więzień musi być wznowione

Litwa musi natychmiast wznowić śledztwo w sprawie zaangażowania w prowadzony przez Stany Zjednoczone program bezprawnych transferów i tajnych więzień, powiedziała dziś Amnesty International podczas publikacji nowego raportu.

Raport Kiedy w końcu poznamy prawdę na temat tajnych więzień CIA na Litwie. Niezależne śledztwo musi być przeprowadzone teraz! dokumentuje rozwój sytuacji od momentu, gdy władze przyznały, że na terenie Litwy w latach 2002-2006 były zlokalizowane dwa tajne więzienia CIA. Raport przedstawia również informacje na temat zaangażowania Litwy w bezprawne transfery oraz sugeruje nowe kluczowe kierunki, w których powinno być prowadzone dochodzenie, w tym zarzut, że Abu Zubajda, aktualne przetrzymywany w Guantanamo, był więziony w tzw. czarnej dziurze na Litwie. W raporcie zostały przedstawione informacje, które rzucają nowe światło na udział Polski w programie bezprawnych transferów i tajnych więzień CIA.

Amnesty International wzywa również Litwę do zbadania powiązań z Polską i Rumunią, gdzie prawdopodobnie również były zlokalizowane tajne więzienia CIA. Na stronie 24 zostały przedstawione powiązania z Polską. Przytaczane jest twierdzenie Abu Zubajdy, który w polskim śledztwie otrzymał status poszkodowanego, że był przetrzymywany w tajnym więzieniu zarówno w Polsce, jak i na Litwie.

– Władze Litwy muszą przywrócić śledztwo w sprawie tych operacji, w tym działalności urzędników Stanów Zjednoczonych oraz doprowadzić do rozliczenia osób odpowiedzialnych za współudział we wszystkich nadużyciach, które miały miejsce. – mówi Draginja Nadażdin, Dyrektorka Amnesty International Polska. –To kluczowy moment, w którym polska Prezydencja powinna się przyczynić do tego, aby prowadzone już od trzech lat śledztwo w sprawie doniesień o istnieniu tajnego więzienia w Starych Kiejkutach, stało się pozytywnym przykładem dla pozostałych krajów Unii Europejskiej.-

Prokurator Generalny Litwy, powołując się na potrzebę ochrony tajemnicy państwowej, zamknął w styczniu 2011 roku dochodzenie w sprawie tajnych więzień CIA na terytorium Litwy, nie przedstawiając opinii publicznej żadnych informacji.

– Władze Litwy nie mogą się zasłaniać -tajemnicą państwową-, aby uniknąć śledztwa w sprawie zarzutów o tortury i przymusowe zaginięcia. Nikt nie został rozliczony za pomaganie Stanom Zjednoczonym w utworzeniu tajnych więzień, ani za inne pogwałcenia, do których mogło dojść w tych miejscach – powiedziała Julia Hall, ekspert Amnesty International ds. walki z terroryzmem i praw człowieka w Europie.

Litwa jest pierwszym krajem w Europie, który w wyniku śledztwa parlamentarnego przyznał w grudniu 2009 roku, że na jego terytorium były zlokalizowane dwa tajne więzienia, a urzędnicy współpracowali z agencja wywiadowczą Stanów Zjednoczonych.
W ramach prowadzonego przez Stany Zjednoczone programu, od końca 2001 roku do 2006 roku, kilka osób było nielegalnie przetrzymywanych i przewożonych do tajnych ośrodków w krajach trzecich, gdzie wielu z nich było bitych, pozbawianych snu i jedzenia oraz maltretowanych w inny sposób. Niektórzy z nich, tzw. -szczególnie cenni- zatrzymani byli również poddawani podtapianiu (waterboarding).

– Rządy zignorowały zobowiązania międzynarodowe, urzędnicy państwowi złamali prawo. W rezultacie ucierpieli ludzie – podejrzani byli porywani z ulic miast i miasteczek, a później bezkarnie torturowani, podczas gdy ich rodziny były pozostawione bez jakichkolwiek informacji o losie swoich bliskich – powiedziała Julia Hall.

W obliczu odmowy Prokuratora Generalnego w sprawie ponownego otwarcia śledztwa, organizacje pozarządowe szukają dodatkowych informacji na temat współpracy urzędników państwowych i agencji rządowych z CIA w latach 2002-2006 w różnych agencjach rządowych Litwy i innych źródłach.

Organizacje pozarządowe takie jak Amnesty International, Human Rights Monitoring Institute z siedzibą w Wilnie czy Reprive i Interights z Londynu dotarły do nowych danych na temat lotów w ramach programu bezprawnych transferów i powiązań pomiędzy lądowaniami na Litwie i innymi krajami Europy.

Amnesty International wzywa władze Litwy do przeprowadzenia śledztwa, a w szczególności do zbadania:

  • zarzutów w sprawie przetrzymywania Abu Zubajdy na Litwie, w tym lotu z lutego 2005 z Maroka do Wilna, odkrytego przez organizację Reprive z Londynu;
  • samolotów lądujących na Litwie we wrześniu 2004 roku i lipcu 2005 roku, które mogą być częścią prowadzonego przez Stany Zjednoczone programu bezprawnych transferów i tajnych więzień;
  • powiązań pomiędzy lądowaniami samolotów na Litwie i innymi krajami europejskimi, w tym Polską.

– Jest wystarczająco dużo informacji, aby ponownie otworzyć śledztwo. Władze Litwy trzymają klucz do otwarcia całej prawdy o roli swojego kraju w programie bezprawnych transferów i tajnych więzień CIA – powiedziała Julia Hall.

Czytaj również:

Raport Tajemnicy poliszynela: Piętrzące się dowody na współudział Europy w programie bezprawnych transferów i tajnych więzień CIA.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

2225