Litwa musi wznowić śledztwo dotyczące tajnych wiezień CIA – Amnesty International

Litwa musi wznowić śledztwo dotyczące tajnych wiezień CIA

14 stycznia 2011 roku Prokurator Naczelny Litwy umorzył śledztwo, które miało na celu ustalić czy urzędnicy Litewskiego Departamentu Bezpieczeństwa Państwa (VSD) pozostawali w zmowie z CIA w celu utworzenia i prowadzenia tajnych więzień na terenie Litwy.
-Jest zbyt wcześnie, aby zamykać tę sprawę-, powiedziała Julia Hall, specjalistka ds. antyterroryzmu i praw człowieka w Europie.
-Umarzając śledztwo zanim zostały zebrane wszystkie dowody i bez wzięcia pod uwagę wszelkich ewentualności, Prokurator Naczelny Litwy przerywa równocześnie proces, który miał szansę ustalić kto jest odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka-.
W grudniu 2009 roku litewska parlamentarna komisja śledcza sporządziła raport z którego wynika, że tajne więzienia rzeczywiście istniały. Raport głosi także, że zgodnie z prawem litewskim przeciw urzędnikom VSD powinno zostać przeprowadzone śledztwo w sprawie -nadużycia przez nich stanowiska służbowego-.
Litewski Prokurator, umarzając śledztwo w zeszłym tygodniu, powiedział, że urzędnicy VSD popełnili -wykroczenie dyscyplinarne-, ponieważ nie powiadomili o danej sytuacji najwyższych władz kraju. Prokurator uzasadnił również, że sprawa zostaje zamknięta z powodu przedawnienia. Delegacja Amnesty International spotkała się z prokuraturą zajmującą się sprawą tajnych więzień w listopadzie 2010 roku w celu przedstawienia nowego raportu pt. -Tajemnica poliszynela: Piętrzące się dowody na współudział Europy w programie bezprawnych transferów i tajnych więzień CIA-.
Prokuratura zapewniła, że śledztwo w tej sprawie będzie prowadzone. Nie było wówczas mowy o przedawnieniu. Od tego czasu Amnesty International sporządziła akta zawierające zbiór informacji istotnych dla sprawy, które mają zostać przesłane do prokuratury w tym tygodniu. Razem z aktami zostanie również wysłany list, który ma na celu zachęcić do przeprowadzenia śledztwa zgodnie z sugestiami Amnesty International.
-Z naszych spotkań na Litwie jasno wynika, że jest wiele dowodów na istnienie na terenie tego kraju tajnych więzień. Dowody te powinny być poddane analizie-, powiedziała Julia Hall.
-Śledztwo powinno być kontynuowane do czasu, aż wszystkie informacje w tej sprawie zostaną wzięte pod uwagę. Parlamentarna komisja śledcza oraz przeprowadzone następnie dochodzenie dowodzą, że rozliczenie osób odpowiedzialnych za bezprawne transfery i przetrzymywanie więźniów z ich uczynków jest możliwe. Litwa ma prawny obowiązek zbadać tę sprawę w sposób dokładny i bezstronny. Nie stanie się to, dopóki prokuratura nie rozważy rzetelnie wszystkich dowodów. Do tej pory tak się jednak nie stało-.
Tłumaczyła: Karolina Okulska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2477