Lokalne działania dla równości cz.3 – Amnesty International

Lokalne działania dla równości cz.3

Grupy biorące udział w projekcie „Razem mamy siłę: STOP DYSKRYMINACJI!” opisują przeprowadzone przez siebie akcje. Zobacz co udało się osiągnąć uczniom i uczennicom w ich lokalnych środowiskach w Krapkowicach, Trzebini, Obornikach, Siennicy Nadolnej, Niećkowie, Łodzi i Zielonej Górze.

RAZEM MAMY SIŁĘ: STOP DYSKRYMINACJI

(Krapkowice, Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. J. Kilińskiego)

Grupa projektowa: Natalia Chrząstowska, Natalia Gomółka, Katrina Langer, Julia Dobiecka, Tobiasz Ociepka, Szymon Kubocz, Kamil Huras, Zuzanna Krygier,  Paulina Mrosek, Katarzyna Kusienicka, Izabela Mędrecka, Sylwia Mutz, Kaja Stachowiak, Kamila Staszewska
Opiekunka grupy: Anna Kapturska

amnes2Grupa projektowa na warsztatach podjęła działania mające na celu uświadomienie sobie czym jest dyskryminacja, czego dotyczy, czy osoby zaangażowane w projekt również dyskryminują, świadomie bądź nieświadomie.

Na korytarzach szkolnych pojawiły się plakaty z hasłami antydyskryminacyjnymi (m.in. przesłane przez Amnesty) aby zaciekawić- zaintrygować uczniów szkoły.

IMG_3102Następnie przeprowadzono ankiety w młodszych klasach. Pytano o wyjaśnienie pojęcia dyskryminacja, określenie wielkości tego zjawiska, o dyskryminację w najbliższym otoczeniu, o to czy jesteśmy dyskryminowani, bądź dyskryminujemy, czy wreszcie powody dyskryminacji. Opracowano ankiety, wyciągnięto wnioski oraz przygotowano prelekcję dla młodszych kolegów. Zajęcia składały się z części teoretycznej i praktycznej. Grupa projektowa po przeprowadzeniu zajęć dokonała analizy czy udało się osiągnąć zamierzony cel.

STOP UPRZEDZENIOM-WSZYSCY LUDZIE SĄ RÓWNI
(Trzebinia, Publiczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące)

Grupa projektowa: Katarzyna Żabińska, Dominika Sowa, Klaudia Chodyńska, Monika Knapik, Mariola Mazur, Daria Szkarłat
Opiekunka grupy: Aneta Dudek

page2 (1)Grupa była zadowolona z warsztatów przeprowadzonych dla swoich kolegów i koleżanek, ponieważ jeszcze bardziej zintegrowało to grupę.

Dzięki projektowi młodzież zwiększyła swoją świadomość na temat odmienności zachowań i  postaw ludzkich. Zapoznała się z różnymi przejawami współczesnej dyskryminacji jaka panuje w przekonaniu ludzi młodych.

page1Poprzez warsztaty uczniowie zaktywizowali własne postawy np. przygotowując ankietę uliczną dotyczącą tematu. Zdobytą wiedzę wykorzystali w przygotowanym Szkolnym Dniu Dyskryminacji, gdzie w czasie happeningu rozpropagowali wśród kolegów i koleżanek ideę tolerancji wobec odmiennych zachowań, poglądów czy odmienności seksualnej.

DYSKRYMINACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH MÓWIMY NIE!
(Oborniki, Gimnazjum nr 1 im. Unicef)

Grupa projektowa: Zuzanna Domasik, Martyna Kosmowska, Klaudia Węgrzak, Anna Wrzeszcz, Piotr Filipowicz, Tomasz Dmytruszyński
Opiekunka grupy: Agata Krzyżaniak-Smela

IMG_7616Grupa sześciu uczniów i uczennic Gimnazjum nr 1 skupiła się na problemach ludzi z niepełnosprawnością działając pod hasłem “Dyskryminacji niepełnosprawnych mówimy NIE!”.

Przeprowadzając ankiety w szkole uczniowie najpierw zbierali informacje, z jakim odbiorem spotykają się ludzie z niepełnosprawnościami wśród młodzieży, a następnie analizowali ich problemy, trudności i przejawy dyskryminacji. Na tej podstawie przygotowali tematyczne plakaty/transparenty  oraz prezentację w formie pogadanki oraz mini-scenek, które przedstawili/ły na forum szkoły.

zuza klaudiaPo części warsztatowej i zaplanowaniu działań uczniowie i uczennice przygotowali plakaty z hasłami antydyskryminacyjnymi, które zostały rozwieszone w całej szkole, wykonali też prace na temat praw człowieka i praw dziecka.

Grupa projektowa postanowiła  przeanalizować jak wygląda sytuacja osób z niepełnosprawnościami, w tym celu przygotowali ankiety. Na podstawie zebranego z ankiet materiału, przygotowali pogadankę pod hasłem “Każdy inny – wszyscy równi” z naciskiem na trudności i przejawy dyskryminacji, jakie napotykają ludzie o różnych stopniach sprawności oraz mini-scenki, które przedstawili na holu szkoły dla wybranych klas.

PRZESTRZEŃ DLA KAŻDEGO – „NIE” DLA DYSKRYMINACJI
(Siennica Nadolna, Gimnazjum nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego)

Grupa projektowa: Łucja Chachaj, Francesca Niedżwiadek, Anna Woźniak, Justyna Wesołowska, Agnieszka Górna, Aleksandra Liśkiewicz, Aleksandra Rękas, Julia Ilnicka, Weronika Szuran, Daria Zielińska, Gabriela Chmielewska
Opiekunka grupy: Beata Wrońska

SAM_0104Sukcesem było nabycie nowych wiadomości oraz zgodna i efektywna współpraca w zespole, możliwość realizacji własnych pomysłów, satysfakcja i chęć angażowania się w dalsze prace.

Po  zorganizowaniu grupy uczniów, którzy chcieli  zaangażować się bezpośrednio w prace nad projektem, zorganizowano spotkanie by określić temat , nad którym będziemy pracować. Następnie  odbyły się warsztaty dla  osób realizujących projekt; uczestnicy dowiedzieli się, na czym polega praca metodą projektu i jakie powinny być efekty  podejmowanych działań, poszerzyli wiedzę na temat różnych aspektów dyskryminacji. Kolejnym etapem było opracowanie scenariusza działań,  zebranie materiałów, przygotowanie plakatów i ulotek. Finałem działań była organizacja akcji na terenie szkoły. Przygotowano relację na stronę internetową szkoły i dla lokalnej prasy.

SAM_0104Zgodnie z założonym celem młodzież miała uświadomić sobie, czym jest dyskryminacja i na jakim podłożu może do niej dochodzić, kogo dotykać, dlatego przygotowano materiały w formie plakatów i ulotek propagujących tę wiedzę.

TOLERANCJI SIĘ UCZYMY, DYSKRYMINACJI STOP MÓWIMY
(Niećkowo, Zespół Szkół)

Grupa projektowa: Bartosz Wiśniewski, Magda Milewska, Monika Wróblewska, Agnieszka Zielińska, Patryk Sulewski, Monika Bogdanowicz, Weronika Szczech, Justyna Olszewska, Paulina Wesołowska, Mariusz Ladziński
Opiekunka grupy: Monika Wiśniewska

IMG_0426Grupa dumna jest najbardziej z tego, że udało się zbudować nić sympatii z uczniami  Szkoły Podstawowej. Dzieci z podstawówki były bardzo zadowolone z udziału w warsztatach, zapraszały z kolejnymi projektami. Po niektórych było widać, że przełamały się i mówiły o dyskryminacji na własnych przykładach.

Młodzież spotykała się na zajęciach dodatkowych, na których omawiana była tematyka praw człowieka, uprzedzeń i dyskryminacji.  Na zajęciach uczniowie i uczennice postanowili/ły, że dotrą do dzieci ze szkoły podstawowej, aby im przedstawić problem dyskryminacji. Młodzież z Niećkowa opracowała scenariusz warsztatów, które zaplanowali przeprowadzić w Szkole Podstawowej w Szczuczynie.

IMG_0379Grupa projektowa z Niećkowa podzieliła się na dwie mniejsze grupy i każda z nich przeprowadziła zajęcia z jedną z klas piątych.  Uczniowie z podstawówki byli bardzo aktywni, odważnie brali udział w dyskusji, burzy mózgów i wcielali się w role podczas prezentowanych scenek  o dyskryminacji.

Jako dodatkowy aspekt warto zaznaczyć, że warsztaty, które zostały przeprowadzone przez młodzież zyskały uznanie w oczach  wizytatorów z kuratorium przeprowadzających ewaluację Szkoły.

WYSOKIE SCHODY DO SUKCESU – PROWADZĄ… DO DYSKRYMINACJI?
(Łódź, 5-3 Hufiec Pracy)

Grupa projektowa:  Sebastian Pawlik, Grzegorz  Mikołajczyk, Marek Krawczyk, Dawid Walczak, Wikto Doliński, Dawid Rosiak, Kamil Adamusiak, Przemysław Adamczyk, Krystian Pawlak, Piotr Kazimierczak
Opiekunka grupy: Aleksandra Szlęzak, Magdalena Morawska

DSCF3316Grupa była najbardziej zadowolona z tego, że miałą możliwość wykazania się aktywnością, odpowiedzialnością i swoimi umiejętnościami.

Uczestnicy zebrali się w planowanym miejscu akcji, rozwinęli plakaty Amnesty o dyskryminacji, przygotowane przez siebie wcześniej  banery z hasłami i przeprowadzili happening.  Podczas akcji  malowali własne plakaty, podpisywali apel do Władz miasta w sprawie uczniów, którzy nie mogą uczyć się w gimnazjach publicznych przez bariery architektoniczne.

DSCF3306Jeden z  uczestników poruszał się na wózku inwalidzkim by pokazać, że bez pomocy innych ciężko jest poruszać się nawet po prostej ulicy.

Młodzież rozdawała ulotki zwracające uwagę na problemy uczniów/uczennic z niepełno sprawnościami  i ich dyskryminację w publicznych placówkach edukacyjnych.

RAZEM MAMY SIŁĘ. STOP DYSKRYMINACJI!
NIE KASA ŚWIADCZY O CZŁOWIEKU
(Zielona Góra, Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki)

Grupa projektowa:  Klasa II TB ( technik  budownictwa)
Opiekunka grupy: Agnieszka Mokras

Heppening LOProjekt ,, Nie kasa świadczy  o człowieku”  przygotowany  przez uczniów i uczennice przybrał szybko  formę kampanii społecznej, której głównymi odbiorcami mieli być uczniowie/uczennice  szkół zielonogórskich.

Młodzież przygotowała plakaty, znaki zakazu,  prezentacje multimedialną, ukazującą problem dyskryminacji w szkole pod względem majątku , różnicy  finansowej występujący wśród młodzieży. Oprócz tego, nagrała filmiki w których przedstawiła za pomocą – 4 scenek sytuacje w których dochodzi do dyskryminacji wśród młodzieży w szkole, zorganizowała wystawę prac  wraz z godzinną  prelekcją dla uczniów naszej szkoły oraz  uczniów klas gimnazjalnych którzy  wcześniej zostali zaproszeni oraz w VI Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze.

I to nie wszystkie działania, jakie zrealizowała klasa II TB, w 3 punktach Zielonej Góryodbył się jeszcze happening. Wykorzystano w tym celu własnoręcznie wykonane ,,znaki ” oraz napis  na planszach brystolu ilustrujący hasło Amnesty International- ,,Razem mamy siłę! Stop dyskryminacji”.

Przejscie ul.BotanicznaJak ocenia grupa happening wzbudził  zainteresowanie  społeczne i był  bardzo widoczny. Uczniowie bardzo starannie się przygotowali do niego  opracowując trasę przejścia uczestników/czek  akcji  i wybierając   strategiczne punkty, które posiadają potencjalnych odbiorców.

Uczestnicy nagłośnili w  media podjęte działania efektem były 3 relacje prasowe w miejscowych czasopismach. Ponadto uczniowie  na bieżąco  zamieszczali  zdjęcia z prowadzonych akcji na stronie internetowej szkoły.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

5386